Logo de-vonk.nl


Foto: Anja Helmink
Foto: Anja Helmink

Koninklijke onderscheiding voor organist Roel Pot

Een bescheiden Roel Pot (1952) komt naar voren om het dankwoord uit te spreken dat hij niet had voorbereid. Hij wist namelijk absoluut niet dat hij op 17 mei 2017 een Koninklijke Onderscheiding zou krijgen. Hij was naar de kerk gekomen voor het jaarlijkse organistenoverleg. "Ik ben voor het orgelspel al een beetje nerveus", zegt hij, "laat staan als ik een toespraak moet houden."

Door: Anja Helmink

ALBLASSERDAM - De heer Pot heeft zijn onderscheiding zeker verdiend. Al 40 jaar is hij (hoofd)organist van diverse gemeenten. Eerst van de Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid (nu Barendrecht) en vervolgens van de Gereformeerde Gemeente Alblasserdam. Hij heeft behalve bij de zondagse diensten, ook als organist gediend bij bijzondere gelegenheden zoals huwelijksdiensten. Bovendien maakte hij zich verdienstelijk door het regelmatig stemmen van het orgel. Hij gaf als hoofd organist leiding aan collega organisten. In het verleden was Roel Pot penningmeester van de afdeling West van de Vereniging van Organisten van de Gereformeerde Gemeenten (VOGG). Daarvan is hij nog steeds lid.
Ouderling van der Wal opent de avond met lezen uit de Bijbel en gebed. Daarna spreekt burgemeester Paans de jubilaris hartelijk toe en zegt hij onder anderen: "U hebt al vele jaren een enorme passie voor muziek en bent al lange tijd organist in de gemeente die u na aan het hart ligt. Omdat u geruime tijd dienstbaar was ten bate van de samenleving en anderen gestimuleerd heeft, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagt u te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau."
Na de toespraak krijgt de heer Pot de versierselen opgespeld die horen bij zijn benoeming. Vervolgens houdt emeritus predikant ds. B van der Heiden een toespraak. Hij spreekt de wens uit dat de heer Pot 'profeet op de orgelbank' mag zijn om zo de harten van de kerkgangers voor te bereiden op de boodschap van het Woord. Tenslotte luisteren de genodigden samen met familie Pot naar een orgelimprovisatie van organist en muziekdocent Chiel Jan van Hofwegen over psalm 21 en 72. Na het dankgebed mag iedereen Roel en zijn vrouw Marijke feliciteren.
Burgemeester Jaap Paans roept alle aanwezigen op, rond te kijken of er nog meer mensen zijn die zich al 20 jaar of langer vrijwillig inzetten voor de Alblasserdamse gemeenschap of daarbuiten. "Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en blijven hard nodig. Weet u iemand die naar uw mening een onderscheiding verdient, meld u dan bij de gemeente."

reageer als eerste
Meer berichten