Logo de-vonk.nl


Martijn Beekman zet zich dagelijks in voor de kinderen van de Twijn. (Foto: Anja Helmink)
Martijn Beekman zet zich dagelijks in voor de kinderen van de Twijn. (Foto: Anja Helmink)

Elke dag actief voor IKC De Twijn

Alblasserdam - Martijn Beekman werd geboren in Muiden, vlakbij Amsterdam. Hij groeide op in Ridderkerk en woont nu met zijn gezin in Nieuw-Lekkerland. Hij is directeur van Christelijk Integraal Kindcentrum (IKC) De Twijn in Alblasserdam. Dit kindcentrum bestaat uit een school met twee locaties, die zowel onderwijs als kinderopvang aanbiedt.

Door Anja Helmink

Als jongere wilde Martijn al meester worden. Toch koos hij aanvankelijk voor iets heel anders en ging het hoger laboratoriumonderwijs in. Na twee jaar bleek dat toch niet de goede keuze en stapte hij over naar de PABO. Met zijn diploma op zak werd hij meester op De Schalm in Alblasserdam. Daar gaf hij les in de groepen 6,7 en 8. "Ik vond lesgeven hartstikke leuk, maar wist al snel dat ik meer wilde. Ik kreeg er andere taken bij en werd achtereenvolgens bouwcoördinator, ICT coördinator, adjunct directeur en locatieleider. In 2006 werd ik directeur van De Boeg en vanaf 2015 ook directeur van De Loopplank. In 2015 zijn De Boeg en de Loopplank gefuseerd. We maken deel uit van PIT Kinderopvang & Onderwijs."

Talenten

Als belangrijk voor de school noemt Martijn het IKC zijn. "We zijn een integraal kindcentrum en werken hard aan de doorgaande lijn. We volgen de kinderen via het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM), dat werkt met ontwikkelingslijnen van 0 tot 13 jaar. Behalve dat we hen volgen in hun ontwikkeling, stimuleren we ook hun talenten. Zo bieden we creatieve vakken aan, maar ook bijvoorbeeld koken en dansen. Deze activiteiten willen we laten doorlopen in het naschoolse. We zitten nu in het eerste jaar 'Twijn' en willen graag in vier jaar tijd realiseren dat onderwijs en opvang ook inhoudelijk één zijn."

Verschillen

De Twijn is een christelijk kindcentrum. "Dat betekent voor ons dat we de leerlingen in een ongedwongen sfeer de liefde van Jezus Christus meegeven. Ook vieren we de christelijke feestdagen. We willen de kinderen voorbereiden op een maatschappij vol verschillen, zodat ze zelf een keus kunnen maken. Iedereen is welkom, maar wel verwachten we van ouders respect voor onze identiteit."
"We hebben een heel actieve ouderraad en medezeggenschapsraad die goed en kritisch meedenkt. Onze scholen worden ook ondersteund door de Vrienden van de Twijn. Zij maken veel extra dingen mogelijk, die ten goede komen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Op termijn krijgen we één grote school in een nieuw gebouw. Daar kijken we naar uit. Als school bieden wij passend onderwijs. Met een grote diversiteit aan zorgvragen lopen we soms tegen grenzen aan, maar blijven we zoeken naar oplossingen. De inzet van de personeelsleden is enorm, zij gaan er voor 180 procent voor."

Reageer als eerste
Meer berichten