Logo de-vonk.nl


Maggie van Namen is een bezige bij. (Foto: Anja Helmink)
Maggie van Namen is een bezige bij. (Foto: Anja Helmink) (Foto: Anja Helmink)

'Proberen mensen vooruit te helpen'

Maggie van Namen (75) woont al 42 jaar in de Kerkstraat in Alblasserdam. Ze is heel actief. Elke week houdt zij een dagdeel spreekuur als sociaal raadslid bij Stichting Welzijn Alblasserdam.

Door Anja Helmink

ALBLASSERDAM - Ook doet zij correctie werk voor het Evangelisch College waar zij theologie studeerde. Verder preekt ze en geeft ze regelmatig Bijbelstudies. Muzikaal is ze ook nog, dat blijkt wel uit het feit dat ze wel 42 jaar de gemeentezang begeleidde op orgel en piano. Begin dit jaar zorgden haar collega's van Stichting Welzijn Alblasserdam voor een leuke verrassing. Ze kreeg in Cultureel Centrum Landvast een Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor al haar inspanningen ten bate van de maatschappij. Vandaag vertelt Maggie hoe ze sociaal raadslid werd en wat haar werk inhoudt.

"Als sociaal raadslieden helpen we mensen met de Nederlandse wet- en regelgeving, die heel ingewikkeld is. Ook verwijzen we door naar andere instanties zoals o.a. het juridisch loket, het maatschappelijk werk, de voedselbank en schuldhulpmaatje. We leren mensen de rechten die ze hebben in de Nederlandse maatschappij te benutten."

Over hoe ze betrokken raakte bij dit werk, vertelt Maggie het volgende: "Er zijn twee uitgangspunten. Het eerste is dat ik christen ben. De opdracht aan een christen is eerst God liefhebben en de ander liefhebben als jezelf. Het tweede is dat de kinderen ouder werden en ik dacht: wat nu, wat kan ik gaan doen? Ik volgde een cursus vanuit de gemeente Alblasserdam om mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst te kunnen helpen met de taal. Een mede cursist zei toen tegen mij: Weet je wat jij moet doen? Solliciteren bij het Bureau Sociaal Raadslieden. Ik heb dit gedaan en werd, wonder boven wonder, aangenomen."

"Ons streven is dat mensen zelfredzaam worden. We proberen hen vaardigheden aan te reiken die ze missen. Wij verlenen kortdurende hulp en helpen bijvoorbeeld bij zorg- en huurtoeslag aanvragen of te bemiddelen bij instanties i.v.m. schulden. Het is leuk om met een grote groep vrijwilligers voor hetzelfde doel bezig te zijn. Op maandagmorgen komen we altijd samen voor deskundigheid om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Inmiddels zijn wij gefuseerd en onderdeel van Stichting Welzijn Alblasserdam.

Op maandagmiddag, dinsdag en donderdag is er open spreekuur op het kantoor van SWA. De vrijwilligers nemen allemaal ongeveer een dagdeel in de week voor hun rekening. Ik doe het werk al 27 jaar en vind het nog steeds fijn werk. Als sociaal raadslid ontmoet je veel verschillende mensen. We krijgen nu veel mensen met een Syrische achtergrond en proberen hen en alle anderen die op onze spreekuren komen echt vooruit te helpen. Het is fijn als mensen zeggen: "We zijn zo blij met jullie!" Daar doen we het voor.

Reageer als eerste
Meer berichten