Logo de-vonk.nl


De broers (v.l.n.r.) Bert, Wim en Martin de Haan waren bij de opening van de expositie aanwezig.
(Door Ria Scholten)
De broers (v.l.n.r.) Bert, Wim en Martin de Haan waren bij de opening van de expositie aanwezig. (Door Ria Scholten) (Foto: Ria Scholten)

Foto-expositie over 240 jaar De Haan

Alblasserdam - De Historische Vereniging West-Alblasserwaard heeft een fototentoonstelling samengesteld over 240 jaar De Haan. De openingshandeling werd zaterdag verricht tijdens een feestelijke bijeenkomst bij De Haan Verhuizingen aan de Edisonweg, waarbij medewerkers, gepensioneerden en leden van de familie De Haan aanwezig waren.

De tentoonstelling werd geopend door Wim de Haan. Op de panelen zijn oude stukken te zien, die veel vertellen over de geschiedenis van het bedrijf, waaronder een afschrift uit 'het Rekeningboek' van Fop Jans. Smidt dat vermeldt: '1777 den 20 Maij. Getimmert de spoelingschuijt voor Willem de Bes en Adriaen de Haen'. Deze datum wordt aangehouden als startdatum van het bedrijf. Getoond worden ook kopieën van vergunningen die in 1808 en 1815 werden afgegeven aan Abraham de Haan als beurtschipper van Alblasserdam op Rotterdam v.v..

In het boek 'Geschiedenis van de familie De Haan 1500 – 2000', van wijlen de heer Arnold de Haan, lezen we dat met het overlijden van Abram de Haan in 1917 de bemoeienis van die familietak met het bedrijf ophield. De twee broers Abram en Adriaan gingen ieder hun eigen weg. Het huidige verhuisbedrijf komt voort uit de tak van Adriaan de Haan. Zijn nakomelingen Willem en Gilles drongen er op aan om een vrachtwagen te kopen, omdat die sneller ging dan de tot dan toe gebruikte boot. Dit was in 1927. In de oorlog vorderden de Duitsers het materieel. Na de oorlog hebben de broers Willem en Gilles met een kleine gehuurde bestelwagen de bodedienst naar Rotterdam weer opgepakt. Zij kregen via de Marshall hulp een Dodge vrachtwagen aangeboden.

In de jaren 50 en 60 groeide het bedrijf verder, mede door de komst van de broers Aad, Martin, Wim en Bert (zonen van Gilles) en werden enkele bodediensten opgekocht. In de jaren 70 en 80 werden vestigingen in Spanje, Portugal en Malta geopend. In Nederland zijn in die periode een nieuw kantoor en loodsen gebouwd. In december 1983 opende Prins Bernhard de nieuwe werkplaats. In 1987 is het nieuwe kantoor Edisonweg 30 geopend door moeder P. de Haan-van der Woerdt. De Haan Verhuizingen is sinds 1997 gevestigd aan de Edisonweg 18.

Vanaf 24 november is de expositie elders te zien.

Meer berichten


Shopbox