Logo de-vonk.nl


De naam Molenlanden werd onthuld voor de gemeenteraadsvergadering maandagavond. (Foto: Fleur Cornelissen)
De naam Molenlanden werd onthuld voor de gemeenteraadsvergadering maandagavond. (Foto: Fleur Cornelissen)

En we noemen 'm… Molenlanden!

Twee gemeenten die gaan fuseren moeten wel een nieuwe naam. Dat vonden de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Van 8 tot en met 18 september stemden inwoners van deze twee gemeenten voor een van de drie namen voor de nieuwe gemeente. 13.255 inwoners van 12 jaar en ouder brachten hun stem uit. Molenlanden is met 58,3% gekozen boven Groene Waard met 23,9% en De Waard met 17,8%.

De gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard hebben de inwoners een belangrijke rol toegekend bij het verzinnen en stemmen op een naam voor de nieuwe gemeente.

In de periode van 15 tot en met 30 juni zijn inwoners van beide gemeenten in de gelegenheid gesteld om een naam in te dienen voor de nieuwe gemeente. Dit resulteerde in een lijst met 1500 reacties en bijna 700 verschillende namen.


Naamgevingscommissie

Begin juli is een naamgevingscommissie gevormd, bestaande uit 10 inwoners, om de ingediende namen te beoordelen. Deze commissie heeft zich in de zomerperiode gebogen over de namenlijst.

Op 6 september werden de drie mogelijke keuzes voor de naam voor de nieuwe gemeente bekend gemaakt. In alfabetische volgorde zijn dit de namen: De Waard, Groene Waard en Molenlanden. Op www.opwegnaaralblasserwaard.nl is meer informa Grotie te vinden over de naamgevingscommissie.

De naam voor de nieuwe gemeente wordt opgenomen in het wetsontwerp dat leidt tot het ontstaan van de nieuwe gemeente per 1 januari 2019.

Onthulling

De nieuwe naam werd maandagavond onthuld in De Til in Giessenburg, vlakvoor de gemeenteraadsvergadering. De onthulling werd gedaan door elf (jonge) inwoners uit de twee gemeenten, die allemaal een letter van Molenlanden op hun t-shirt hadden staan.

Volksmond

Dat de naam Molenlanden voor de nieuwe gemeente is gekozen, is niet echt een verrassing. De nieuwe fusiegemeente werd in de volksmond al zo genoemd. Met overgrote meerderheid van stemmen is hiervoor gekozen. De Groene Waard en De Waard vielen hiermee af.

Meer berichten


Shopbox