Logo de-vonk.nl


Een enthousiaste groep 7b op het plein voor hun basisschool. Zie onder voor tekst en foto over hun dramalessen door meester Sander den Ouden.
Een enthousiaste groep 7b op het plein voor hun basisschool. Zie onder voor tekst en foto over hun dramalessen door meester Sander den Ouden. (Foto: Anja Helmink)

School van de Maand: De Schakel

Molenwaard - De Schakel is één van de zes scholen in Molenwaard die uitgaat van de Vereniging voor scholen met de Bijbel Alblasserwaard. Deze vereniging is in 2017 ontstaan na een besturenfusie in 2017.

Sinds 2000 is Henk Kooijman directeur van deze school. "Ik ben nu al 17 jaar directeur en vergeet soms bijna dat ik ook 17 jaar leerkracht ben geweest. Dat was ik ook met veel plezier. Ik genoot van het optrekken met de kinderen. Wel trok ook het leiding geven en volgde ik na 10 jaar de aspirant schoolleiders cursus. Toen er hier een vacature voor schoolleider kwam, solliciteerde ik. Ik werd aangenomen en ging leiding geven aan een groot team. We hebben wel 35 personeelsleden, een flinke klas vol!" Henk moet nog lachen als hij het volgende voorval vertelt: "Twee/drie jaar geleden waren we als team bij elkaar en zei één van de personeelsleden: "We hebben nog iets voor één van ons. Degene met de moeilijkste groep, willen we belonen." "Ik dacht nog: wat slecht, niet doen!" Toen kwam het en zei ze: "Degene die de moeilijkste groep heeft, is Henk!" "Het is vooral een gróte groep", vertelt Henk. "Had je nu 13 groepen en 13 leerkrachten, dan was je zo klaar. Nu heb ik alleen al een volledige werkweek aan het afnemen van alle functioneringsgesprekken." Henk is echter zeker niet ontevreden. "Hier loopt een trots man", zegt hij lachend. "Er is hier een hele goede sfeer. We zien dat ook aan het aantal leerkrachten dat hier 'blijft hangen'. Ze hebben het goed naar hun zin, gaan soms naar elders, maar komen daarna gerust weer terug. Blijkbaar hebben we toch met elkaar iets neergezet."
"Wat zijn we eigenlijk voor een soort school?", kwam bij me boven borrelen, toen ik in 2000 directeur werd. "Ik kreeg van alles binnen over de mail en de post. Als directeur moet je echt een hitteschild zijn, dat het meeste buiten de deur houdt. Dat deed ik eerst niet. Ik vond alles leuk en dacht altijd dat er nog wel iets bij kon. Dat zorgde voor onrust, maar leverde uiteindelijk ook iets positiefs op. De leerkrachten van groep 1 en 2 kwamen erachter dat ons woordenschat aanbod tekort schoot. In onze zoektocht naar verbetering hiervan kwamen we uit bij Basisontwikkeling, de voorloper van Ontwikkelingsgericht Onderwijs."
"Het concept hiervan is gebaseerd op de neo Vygotskiaanse theorie. Dit betreft een volledige theorie die zowel een pedagogische, didactische als een leer-psychologische en culturele aanpak heeft. We kijken naar wat een leerling al zelfstandig kan en naar wat hij kan met behulp van een leerkracht of medeleerling. We hebben het hier over de zone van de naaste ontwikkeling. Ook bieden we de kinderen de ruimte zich te ontwikkelen in een betekenisvolle leeromgeving." Al lopend door de school, wordt vanzelf duidelijk wat dit inhoudt. Door de hele school zijn gezellige speel/leerhoeken gemaakt. In de onderbouw ligt de nadruk op spel, in de bovenbouw op onderzoek.
"In 2005 kozen we als team echt voor ontwikkelingsgericht onderwijs, wat we sinds 2006 in de hele school vorm proberen te geven. We werken veel met kernkwaliteiten. We willen dat kinderen hun eigen kwaliteiten kennen zodat ze beter in hun vel komen te zitten. Dit zien wij als een natuurlijke manier om pesten te voorkomen. In de groepen 5 tot en met 8 is ontwikkelingsgericht werken lastiger dan in de onderbouw. Er zijn in deze groepen zoveel ontwikkelingsaspecten. Niet allemaal zijn deze te vangen in een thema. Methodes zijn 'not done' bij ons, maar wel hebben wij methodieken. Voor taal hebben we 'Staal' en voor begrijpend lezen gebruiken we 'Bliksem'. Dit zijn methodieken, geen methodes waarbij je de lessen keurig van 1 tot 20 doorwerkt. We werken echt zoveel mogelijk thematisch. We gaan bijvoorbeeld uit van een vraag van een kind. "Ik heb weleens gehoord dat een spin meer dan 2 ogen heeft, is dat zo?" Dan gaan we zoeken naar het antwoord in boeken of op de computer. We leren de kinderen effectief zoeken door optimaal gebruik te maken van Google." Henk vertelt dat de ouders geïnformeerd worden via een maandelijks informatieblad. Elke maand is er een groep van de maand, die dan vertelt wat er aan ontwikkelingsgericht werken is gedaan. "We betrekken de ouders zoveel mogelijk bij onze onderwijspraktijk. Zo heeft elke groep 1 of 2 groepsmoeders die de leerkrachten met raad en daad terzijde staan." De groepsmoeders vormen samen het ouderpanel, waarmee Henk zes keer per jaar overleg heeft over het reilen en zeilen in de groepen.

www.deschakelsmbd.nl

Meer berichten


Shopbox