Logo de-vonk.nl


Wethouder Verheij: "Het is nu is een kwestie van stenen en mensen. Stenen zijn gemakkelijk neer te leggen, maar gebruik ervan maken, dat moeten de mensen doen."
Wethouder Verheij: "Het is nu is een kwestie van stenen en mensen. Stenen zijn gemakkelijk neer te leggen, maar gebruik ervan maken, dat moeten de mensen doen." (Foto: Anja Helmink)

Scheldeplein komende maanden heringericht

Alblasserdam - Het opvallende rode kunstwerk naast de Ichtuskerk moet eraan geloven. De verschillende delen worden één voor één met een grijper opgetild en op de oplegger geplaatst. Wethouder Verheij mag een handje helpen. Het is de bedoeling dat het kunstwerk opgeknapt en herplaatst wordt. Dit in het kader van de herinrichting van het Scheldeplein.

Het is de bedoeling dat het Scheldeplein een van de twee huiskamers in gemeente Alblasserdam wordt, waar bewoners en ondernemers graag samenkomen. Sinds mei 2015 wordt samengewerkt aan het ontwerp en betrekt het college bewoners en ondernemers bij de herinrichting om het plein aan ieders wensen te laten voldoen. Het doel van de herinrichting is het verhogen van de leefbaarheid van de wijk en daarmee van Alblasserdam. De Vroed Infra B.V. voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. Wethouder Verheij: "Het is nu is een kwestie van stenen en mensen. Stenen zijn gemakkelijk neer te leggen, maar gebruik ervan maken, dat moeten de mensen doen. We vragen begrip voor de rommel die eerst gemaakt wordt. De reconstructie wordt in fases uitgevoerd, waardoor we de overlast voor de markt, winkeliers en bezoekers tot een minimum proberen te beperken. Als we hier in februari of maart weer staan, zou het mooi zijn als we konden zeggen: "Het was de moeite waard!" De nieuwe beplanting wordt in het voorjaar van 2018 aangebracht." Alice Blokland is hier vanuit de bewoners nauw bij betrokken. Zij mag samen met de gemeente het beplantingsschema opstellen. De overleggen met de bewonerswerkgroep komen hiermee in een afrondend stadium. Werkgroepleden Carlo Lucas en Alice Blokland bedachten samen een nieuw kunstwerk voor het Scheldeplein. Carlo licht alvast een tipje van de sluier op. "Het wordt de Scheldeplein Schemerlamp, die we gaan produceren in samenwerking met Royal IHC."

(Door Anja Helmink)

Meer berichten


Shopbox