Logo de-vonk.nl


Nieuwe peuterspeelgroep kindcentrum De Schalm

Alblasserdam - Met ingang van 8 januari start op christelijk kindcentrum De Schalm in Alblasserdam een peuterspeelgroep. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de peuterspeelgroep twee dagen geopend zou zijn. "Vanwege grote belangstelling is besloten meteen met vier dagen te starten en zo meer peuters in Alblasserdam de mogelijkheid te geven bij ons te komen spelen," vertelt Tanja Laging, directeur onderwijs van De Schalm.


De nieuwe peuterspeelgroep is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur open en staat onder leiding van Annette de Waal, een ervaren pedagogisch medewerker. "Peuters kunnen volop spelen en zo in hun eigen tempo emotionele stabiliteit ontwikkelen en hun eigen persoonlijkheid maximaal ontplooien. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. We kijken wat nodig is om die talenten spelenderwijs te ontwikkelen. We gebruiken hierbij de methode Puk & Ko waarmee de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociale vaardigheden aan bod komen. Zo begeleiden wij peuters op een speelse manier naar een kansrijke toekomst. Daarbij is volop aandacht voor de doorgaande ontwikkelingslijn van 2 tot 13 jaar," aldus Tanja Laging.

Behalve een peuterspeelgroep biedt christelijk kindcentrum De Schalm ook buitenschoolse opvang en onderwijs. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de klantenservice van PIT, klantenservice@pit-ko.nl en/of met kindcentrum De Schalm, info@schalm-alblasserdam.nl of via 078 - 820 00 33. "Wij verwelkomen u en uw peuter graag."

Meer berichten
Shopbox