Logo de-vonk.nl


 PIT kinderopvang & onderwijs kan van grote betekenis zijn in de ontwikkeling van kinderen. (Foto: Privé)
PIT kinderopvang & onderwijs kan van grote betekenis zijn in de ontwikkeling van kinderen. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Kinderopvang PIT groeit, tarief blijft maatschappelijk

ALBLASSERDAM - Het aantal kinderen dat in Nederland gebruikmaakt van de kinderopvang is ten opzichte van 2016 met 56.000 gegroeid.

Ook bij PIT komen steeds meer kinderen naar de opvang. De (verlengde) peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam groeien in omvang en aantal en de kinderdagverblijven krijgen steeds meer aanmeldingen van baby's.
 
Dat is goed nieuws voor PIT kinderopvang & onderwijs, maar zeker ook voor de kinderen. "We bieden hen naast goede zorg ook veel bijzondere activiteiten zodat ze zich spelenderwijs en vooral met heel veel plezier optimaal ontwikkelen. Daarin gaan we in 2018 nog eens extra investeren, want als maatschappelijke organisatie steken we onze rendementen direct in de kwaliteit en innovatie van onze organisatie. Ook in 2018 bieden we het brede pakket aan opvangmogelijkheden op onze kinderdagverblijven, (verlengde) peuterspeelgroepen en bso," aldus Ad Vos, bestuurder PIT kinderopvang & onderwijs.

Omdat PIT'ers gaan voor topkwaliteit in hun werk steekt PIT opnieuw extra geld in scholing, zoals EHBO bij kinderen en de opleiding SPW4 voor pedagogisch medewerkers. Ook de nieuwe kwaliteitseisen in het kader van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang die in 2019 in werking treedt, maar waarvan de meeste maatregelen al op 1 januari 2018 moeten zijn gerealiseerd, vraagt om extra investeringen. "Bovendien gaan we door met het verder vormgeven van onze integrale kindcentra met een doorgaande lijn van ontwikkeling, opvang, onderwijs, ontspanning, opvoeding en ondersteuning. Daarnaast vergroten we het budget voor de bso-uitstapjes in de vakanties, voor Doenkids en voor nog meer bijzondere activiteiten op het gebied van sport, spel, natuur, kunst, cultuur en techniek."

Wat betreft de ontwikkeling van de tarieven voor 2018 volgt PIT niet de landelijke trend. "We zien dat de landelijke aanbieders van kinderopvang hun tarieven flink laten stijgen. Wij doen daar niet aan mee. Met de standaardtarieven voldoet PIT ook in 2018 aan het fiscale maximum uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen. Met onze kinderopvang kunnen we van grote betekenis zijn in de ontwikkeling van kinderen," besluit de bestuurder.
 

Meer berichten
Shopbox