Logo de-vonk.nl


De kinderen van Kindcentrum De Schalm wachten op de presentatie van de tekeningen voor hun nieuwe schoolplein. Hopelijk kan het plein in de zomervakantie van 2018 aangelegd worden.
De kinderen van Kindcentrum De Schalm wachten op de presentatie van de tekeningen voor hun nieuwe schoolplein. Hopelijk kan het plein in de zomervakantie van 2018 aangelegd worden. (Foto: Anja Helmink)

School van de Maand: De Schalm

Alblasserdam - Tijdens een wandeling door het schoolgebouw van De Schalm springen een paar dingen meteen in het oog. Aan de ramen hangen posters met daarop de tekst: 'Vreedzame school'. Verder staan voor de kleuterklassen bakken vol gele doppers. Alle kinderen brengen elke dag zo'n zelfde drinkflesje mee naar de groep. Tanja Laging, sinds 2013 directeur van De Schalm, vertelt dat zowel de woorden op de posters als de doppers staan voor dingen die belangrijk zijn voor 'haar' kindcentrum. Zij vertelt er graag meer over.

"We willen een vreedzame school zijn en gebruiken daarom het onderwijsprogramma 'De Vreedzame School'. Het idee hiervoor ontstond toen we volgens de wet sociale veiligheid (van 1 augustus 2015) voor een anti-pest beleid moesten zorgen. Wij kozen toen meteen voor een breed concept: de vreedzame school. Dit houdt in dat de kinderen overal bij betrokken worden. We stellen samen met hen de agenda voor de Vreedzame Schoolles vast. Vaste taken in de klas worden verdeeld. Voor het oplossen van conflicten kunnen kinderen de leerling mediatoren van groep 7 en 8 om hulp vragen. Die zijn getraind in goed luisteren, doorvragen en samenvatten. Op het speelplein hebben de mediatoren een badge op en helpen ze zodra er zich een conflict voordoet. Op deze manier leren we kinderen hun eigen conflict op een goede manier op te lossen."

Afvalvrije school

"Het is belangrijk dat de kinderen voelen dat ze er toe doen. We zorgen samen met hen voor een fijn leef/leer klimaat en voor kwaliteit." Bij leefklimaat moet Tanja meteen aan een ander speerpunt van 'haar' school denken. De Schalm werd in oktober dit jaar de derde afvalvrije 'school' van Alblasserdam. Op een afvalvrije school worden GFT, plastic, blik en drinkpakken en oud papier apart ingezameld met als doel zo weinig mogelijk restafval over te houden. Tanja vertelt dat het afval scheiden mooi aansluit op het vreedzame school beleid. "Het levert weer taken op, die een beroep doen op de verantwoordelijkheid van de kinderen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het plein schoon blijft. Samen met de ouders maken we onze leerlingen bewust van het belang van duurzaamheid. Etenswaren komen mee in een broodtrommel en drinken gaat in de doppers. De ouders zijn hier positief over en de kinderen ook. De kinderen helpen zelfs hun ouders zo nodig, lacht Tanja. Door bijvoorbeeld te zeggen dat boterhamzakjes niet goed voor het milieu zijn.
Tanja geniet van de uitdagingen in haar werk en kan zo nog een paar leuke dingen. "Onze kinderen gaan bijvoorbeeld al jong kennis maken met de Engelse taal. In januari 2018 starten we een pilot met de nieuwe methode 'Stepping Jones junior'.

Vrienden van de Schalm
Tanja en haar team zijn erg blij met de op 28 augustus opgerichte stichting Vrienden van de Schalm. Deze stichting is opgezet door een aantal ouders en zet zich in om door middel van sponsoring en fondsenwerving een extra inkomstenbron voor het kindcentrum te creëren. Marieke Snel en Lisette Eijgelsheim zijn beiden bestuurslid. Marieke was al betrokken bij de school doordat zij lid was van de ouderraad. Waar de ouderraad al langer tegenaan liep, waren de beperkte financiën om eens iets extra's te doen, vertelt Marieke. "Op gegeven moment hoorden we over de Vrienden van de Twijn en zeiden we: "Zou zoiets ook niet iets voor ons zijn?" Marco Loeve (lid van de MR) en Marjolein van der Broek (lid OR) hebben daarom contact opgenomen met Anita Toes van de Vrienden van de Twijn en zo ging het balletje rollen. Als vijfde bestuurslid was inmiddels ook Wim van Dalen bij ons aangeschoven. We begonnen als bestuur met het formuleren van een doel en werkwijze. We bespraken onze plannen met de directie en hebben ons daarna intern gepresenteerd. Het eerste grote project waar we ons als stichting voor inzetten is een bijdrage leveren aan de financiering van het nieuwe speelplein. Inmiddels hebben we op op 24 november onze eerste activiteit gehouden: de Pieten Run. Deze leverde het mooie bedrag van 3.125 euro op voor het nieuwe speelplein. Verder zoeken we voor onze 'club van 150' evenzoveel bedrijven die elk minimaal 150 euro willen sponsoren voor het nieuwe speelplein. Het getal 150 verwijst ook naar het komende lustrum: volgend jaar bestaat De Schalm 150 jaar! Onze ambities gaan verder dan het het mede financieren van het schoolplein. Wij hebben al plannen genoeg voor de komende jaren, aldus Marieke en Lisette. Zij besluiten met: "Het doel van onze activiteiten is om alle kinderen een onvergetelijke schooltijd te geven." www.facebook.com/vriendenvandeschalm.

(Door Anja Helmink)

Meer berichten
Shopbox