Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. (Foto: Privé)
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Studieseminar door ds. Henk Poot in Alblasserdam

Op woensdag 10 januari is er in Alblasserdam de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël.

ALBLASSERDAM - Het onderwerp waarover hij spreekt is: Abraham, de vriend van God. De andere data zijn woensdag 24 januari en 7 februari. De bijeenkomsten vinden plaats in de Evangelische Gemeente Jozua, Ampèrestraat 4 in Alblasserdam. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. In deze lezing wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van Israël. Israël is een uniek land en een uniek volk, het volk dat ontstaan is in de oudheid en nog steeds bestaat, inclusief taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en Zijn almachtig handelen.

Het volk ontstond door de roeping van Abram en later de uittocht uit Egypte. De Here God vertrouwde dit volk Zijn onfeilbare Woord toe. Israël is niet alleen Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. De profeten worstelden met de ontrouw van Israël, maar vertellen ook de hoopvolle toekomst. Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse volk is de komst van Christus. Onze verlosser en Here Jezus Christus is Jood uit de Joden, geboren en getogen in zijn volk Israël.

Zijn wederkomst en de vestiging van Zijn koningschap over Israël zal plaatsvinden in dezelfde stad als van waar hij vertrok: Jeruzalem. Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël.

Meer berichten