Deze jongens zijn tevreden over hun plein waarop ze kunnen spelen en rennen. Voetbalplaatjes ruilen doen ze ook graag.
Deze jongens zijn tevreden over hun plein waarop ze kunnen spelen en rennen. Voetbalplaatjes ruilen doen ze ook graag. (Foto: Anja Helmink)

School van de Maand: Het Kompas

Alblasserdam - Gerrit Kant uit Nieuwpoort werkt al voor het dertiende jaar als directeur van School met de Bijbel 'Het Kompas' in Alblasserdam. Het schoolgebouw werd in 1923 in gebruik genomen. De schoolvereniging is echter al veel ouder, deze werd opgericht in 1883. Het huidige schoolgebouw is inmiddels heel wat keren verbouwd. Gerrit vertelt heel enthousiast over 'zijn' school, die met een oud en een nieuw gedeelte toch een mooie eenheid vormt.

Door Anja Helmink

"Wij zijn een christelijke school vanuit de traditie. De originele naam is School met de Bijbel, zo heetten alle christelijke scholen vroeger. Later kwamen er namen bij ter onderscheiding van elkaar. Wij willen een kompas zijn, een richtingaanwijzer. Ons nieuwe logo laat dat ook zien. Dit logo heb ik geïntroduceerd met een kort verhaaltje. Vroeger had je op een schip twee kompassen, één op het dek en één hoog in de mast. Het laatste was het zuiverst. Het kompas op het dek werd namelijk wel eens beïnvloed door het metaal op het schip. Wilde men de richting zeker weten, dan ging men naar boven toe. Deze beelden zijn eenvoudig over te brengen naar de onderwijspraktijk. Bij het voorbereiden van onze kinderen op vervolgonderwijs en maatschappij worden we hier beneden afgeleid door van alles. Toch zijn wij als christenen beelddragers van Christus en hebben we een taak. Daarin zijn we volkomen afhankelijk van de God die ons geschapen heeft, van het Kompas boven ons, dat altijd de juiste richting aangeeft." "We zijn een christelijke school met een pluriforme samenstelling. We weigeren niemand, wel vragen we nieuwe ouders onze identiteit te respecteren en waar mogelijk te onderschrijven. Van onze leerkrachten vragen we nadrukkelijk dat ze actief bij een kerk betrokken zijn. Als je spreekt over het geloof, moet je er ook achter staan. Deze betrokkenheid trekken we verder door naar de omgang met elkaar. Onze slogan is: "Met elkaar staan wij rondom uw kind, dát is wat ons samenbindt." De school is een gemeenschap van leerkrachten, leerlingen, ouders, bestuur, OR en MR."

Chromebooks ter afwisseling
"We kunnen niet van elk kind een ster maken maar we kunnen wel elk kind laten schitteren door het de aandacht te geven die het nodig heeft. We geven op onze school traditioneel onderwijs via het leerstofjaarklassensysteem. Naast moderne methodes gebruiken we ter afwisseling chromebooks bij onze lessen. We beperken dit laatste tot twee keer per week want we willen kinderen niet teveel achter het beeldscherm hebben. Ze mogen geen vierkante of, volgens het nieuws, zelfs bolle oogjes krijgen. Traditioneel en modern gaan bij ons samen. Het oude is niet per definitie slecht en het nieuwe niet per definitie goed. Het is belangrijk om keuzes te maken en te kijken naar: wat past bij onze school? Een motto van ons is ook: behoud het goede, maar neem de nieuwe dingen wel mee."

Leren door ervaring

"We adviseren de ouders om hun kinderen veel buiten te laten spelen. Een keer in een sloot of uit een boom vallen (niet te erg natuurlijk), is niet erg. Door ervaring leert een kind over zijn omgeving. Dat geldt ook voor op school. Een mooi filmpje spreekt door de beelden, maar het allerbeste werkt erop uit gaan. Ik stimuleer de collega's om minimaal één keer per jaar op excursie te gaan. Vaak gaan ze wel meer keer, bijvoorbeeld naar de waterzuivering, park Huis te Kinderdijk of de vuilverbrandingsinstallatie. Stank bijvoorbeeld, die kun je niet vertellen, die moet je ervaren."
"We doen op onze school ook projecten in samenwerking met de combinatiefunctionaris vanuit de gemeente. Met muziek organiseerden we bijvoorbeeld een orkest en met beeldende vorming gingen we naar museum Boijmans van Beuningen. We willen graag dingen doen die bij de kinderen blijven hangen, die ze zich later nog herinneren."

Kanjertraining

Als school hechten we veel waarde aan de doorgaande lijn. We draaien al een peutergroep samen met WASKO en kijken ook naar de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO). Buitenspel vinden wij bijvoorbeeld belangrijk, dat zouden we dan weer door kunnen zetten in de BSO.
Een belangrijke pijler voor samenwerking met elkaar is respect voor elkaar. In januari starten we daarom met een kanjertraining. Dit bevat een aanpak voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Wij willen een kanjerschool worden. Het doel is dat de kinderen goed met elkaar omgaan. Ook past het in onze visie, dat we tegen onze kinderen zeggen: "Jullie zijn kanjers!"

www.kompasalblasserdam.nl

Meer berichten