‘De Brandwijkse Donk’ is één van Nederlands belangrijkste archeologische vindplaatsen. Hij is ook kanshebber in deze verkiezing. (Foto en tekst: Cor Westra)
‘De Brandwijkse Donk’ is één van Nederlands belangrijkste archeologische vindplaatsen. Hij is ook kanshebber in deze verkiezing. (Foto en tekst: Cor Westra)

Kies de mooiste vindplaats

Alblasserwaard - Tot 7 maart kunnen alle inwoners uit deze hele regio hun stem uitbrengen in een Top-10 verkiezing van landschaps-archeologische 'hotspot' op het Eiland van Dordrecht en in de Alblasserwaard, de Zwijndrechtse Waard en de Hoekse Waard.

"In deze Hotspots komt de nauwe relatie tussen landschapsvormen en archeologische vindplaatsen het beste tot uiting. Van rivierduinen bij De Donk in de Alblasserwaard tot de buitenplaats Groot Raij in Dordrecht hebben de deelnemers aan het Geo-Archeolab in Dordrecht een lijst van 30 plaatsen vastgesteld, waaruit u nu een keuze kunt maken op zhaap.nl/top10verkiezing", legt Cor Westra uit. Hij is secretaris van de archeologische werkgroep AWN afd. Lek- en Merwestreek.

Aan de lijst voor Dordrecht en omgeving is ook medewerking verleend door Team Archeologie van de gemeente Dordrecht en AWN Lek- en Merwestreek. De Top10 verkiezing is een van de activiteiten van het programma ter gelegenheid van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.

Europees jaar

Het jaar 2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Onder erfgoed verstaan we niet alleen monumentale gebouwen, maar ook archieven en collecties, mobiel en digitaal erfgoed, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die worden doorgegeven.

Dit jaar wil de provincie Zuid-Holland zoveel mogelijk mensen laten zien hoe rijk en divers onze geschiedenis is.

Activiteiten

Naast de Top-10 verkiezingen worden de komende maanden nog meer gratis activiteiten georganiseerd, zoals: excursies voor geïnteresseerden, fietsroutes, YouTube films en een reizende tentoonstelling van (door u gekozen) Top-10 locaties. Deze activiteiten behoren tot het project Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek (ZHAAP). Dit project heeft als doel om inwoners een nieuwe en duurzame kijk op hun omgeving te bieden. Hierbij wordt steeds de vraag gesteld: waarom hebben mensen zich nu juist daar gevestigd?

Aan dit project werken mee de provincie Zuid-Holland, GEO-LOGICAL, Buro Maerlant, Lijm-lab/De Cultuurjuf, TGV, Dunea, AWN, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Stichting Satellietgroep en de gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Vlaardingen, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg.
Meer informatie zie:

www.zhaap.nl

Meer berichten