Foto: Anja Helmink

School van de maand: School met de Bijbel Bleskensgraaf

Bleskensgraaf - Corné Egas is al 21 jaar directeur de School met de Bijbel in Bleskensgraaf. Daarvoor was hij negen jaar directeur in Sint Maartensdijk en nog eerder werkte hij drie jaar als 'schoolmeester' in Ede. Over het onderwijs op zijn huidige school kan Egas uren vertellen.

"We geven onze kinderen graag onderwijs op maat. Dat doen we onder andere bij het vak lezen. Ieder kind heeft bij ons zijn eigen leesprogramma, dat soms al begint in groep 2. We sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind. Maria Montessori (1870-1952) sprak al over de gevoelige periodes waarin kinderen heel ontvankelijk zijn om bepaalde dingen te leren. Het ene kind kan bijvoorbeeld al lezen in groep 2, het andere is daar totaal nog niet aan toe. De juffen van groep 2 kijken hoe ver de kinderen zijn en geven dat door bij de overgang naar groep 3."

Rekenbel en schatgraven
"Rekenen is ook een vak dat geheel op niveau gegeven wordt. We hebben in totaal 18 niveaus. Om 9 uur gaat de rekenbel, dan gaan alle kinderen naar het lokaal waar hun niveau gegeven wordt. Iedere leerkracht heeft 2 rekenniveaus onder zijn of haar hoede." Alle kinderen werken vanaf groep 5 op een eigen tablet, onder anderen bij het vak rekenen. Daar zitten zeker voordelen aan, vertelt Egas. De kinderen krijgen meteen feedback op hun antwoord en zien wat ze fout doen.
Taal is een vak, dat klassikaal gegeven wordt, spelling niet omdat daarin weer veel niveauverschillen zijn. Trots vertelt Egas dat zijn school een eigen methode ontwikkelde voor begrijpend lezen. Deze methode heet 'Schatgraven', zie: www.schatgravenopschool.nl. Inmiddels gebruikt ook een aantal andere scholen deze methode.
Het idee van de methode 'Schatgraven' is, dat de thema's van de zaakvakken gebruikt worden voor begrijpend lezen. In plaats van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek, staat nu enkel het vak schatgraven op het rooster. Voor hun gevoel zijn de kinderen op deze manier niet met begrijpend lezen bezig, terwijl dat wel zo is.
Bij de geheel digitale methode horen leskisten met concrete materialen. Zo is er bijvoorbeeld een leskist over Christiaan Huygens met een slingeruurwerk en een barometer. Verder zijn er tientallen leskisten over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals: brandweer, menselijk lichaam, Rembrandt, de duinen, de sloot en de Deltawerken.
Egas heeft 'Schatgraven' in samenwerking met prof. dr. W. N. Groot zelfs wetenschappelijk onderzocht. Het blijkt dat de methode tijd- en kostenbesparend werkt en tevens een gunstig effect heeft op de woordenschat van kinderen. Het design van de lesboekjes werd gemaakt door oud-leerlingen van de school.

Speciaal Basisonderwijs
Bijzonder is dat de School met de Bijbel ook een afdeling heeft voor speciaal basisonderwijs (SBO). Deze ontstond in 1988. "We begonnen met 7 leerlingen en hebben er nu 80, verdeeld over 6 groepen. De kinderen komen uit de hele regio. Het is voor ouders en kinderen aantrekkelijk dat het onderwijs in de 'gewone' school gegeven wordt. De kinderen van SBO en basisonderwijs groeien samen op, ze zien elkaar in de pauze en op schoolreis. Fijn is ook dat we kinderen eventueel makkelijk terug kunnen plaatsen naar het basisonderwijs. We laten ze voorzichtig wennen door bijvoorbeeld te beginnen met schatgraven. Gaat het goed, dan breiden we uit."

7 gewoonten
Tijdens een rondleiding door de school, blijft Egas stil staan bij de geschilderde boom op één van de wanden. "Hier zit ook nog een heel verhaal aan vast", zegt hij. "Dit zijn de 7 gewoonten van Sean Covey. Die gebruiken wij in onze onderwijspraktijk."
"De 7 principes zijn: wees pro-actief, begin met het einde voor ogen, belangrijke zaken eerst, denk win-win, luister voordat je praat, samen is beter en balans voelt het best. Voor de kinderen staan de principes in het boek: 'De zeven eigenschappen van Happy Kids'. Wij hebben de principes op christelijke wijze ingevuld. Het leiderschap bijvoorbeeld hebben wij als volgt omschreven: "Ik laat de leider in mij zien, als ik God en anderen dien met wat ik heb gekregen."

Leerlingenraad
Acht kinderen uit de bovenbouw van de School met de Bijbel vormen samen de leerlingenraad. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen en vergaderen 5 keer per jaar. Ook adviseren zij de juffen en meesters bij allerlei zaken. Zij hebben onder anderen meegedacht over het ontwerp van het nieuwe schoolplein en een rol gespeeld bij de start van het proces om de school afvalvrij te maken.

Meer berichten