Foto: Privé

De Willem: leerling kiest zelf lesuren

Regio - Komend schooljaar zullen alle leerlingen van het Willem de Zwijger College in Papendrecht in hun standaard lesrooster, minder minuten tijd per vak verplicht volgen.

Daarvoor in de plaats worden aan het begin en einde van iedere dag Flex-uren aangeboden. De Willem Gaat op Maat! De maatschappij, de arbeidsmarkt, technologieën veranderen snel en iedere jongere is anders. Onderwijs kan en mag niet meer voor ieder kind gelijk zijn, vindt het Willem de Zwijger College. Het is zaak leerlingen goed voor te bereiden op een plek in onze maatschappij waarbij hij of zij heeft geleerd optimaal gebruik te maken van zijn of haar talent. De Willem wil nog beter aansluiten bij de behoefte van leerlingen; ze uitdagen, helpen zich optimaal te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een mooie, zo hoog mogelijk haalbare, vervolgstap.

Kansenschool

Niet voor niets staat de school binnen en buiten de regio bekend als Kansenschool. Elke leerling kan, begeleid door een coach, kiezen welke vakken hij of zij naast het standaard rooster volgt. Er worden 13 Flex-uren per week aangeboden waar iedere leerling er minstens vijf kiest; meer mag natuurlijk ook. Tijdens deze Flex-uren wordt extra uitleg gegeven over een bepaald onderwerp van een vak, verdieping of juist herhaling geboden. Er wordt een toets voor- of nabesproken of met begeleiding huiswerk gemaakt. Leerlingen volgen dus de vakken die zij het meest nodig hebt of die hun interesse hebben. Ze bepalen ook nog eens zelf op welke dag ze deze vakken volgt en dus wanneer ze een keer later beginnen of juist eerder klaar zijn. Een rooster op maat. De brugklassers maken hun huiswerk, onder begeleiding, op school tijdens een huiswerkuur. De Willem wordt dus een huiswerkarme school; op wat leerwerk na kunnen leerlingen na school van een vrije middag of weekend gaan genieten. Kunnen leerlingen later meer vrijheid aan? Dan krijgen ze die. In de Flex-uren kan ook gekozen worden voor extra's als techniek, muziek of cultuur, het vak wetenschapsoriëntatie of de sportklas. Dit kan als extra maar ook in plaats van een schoolvak. Deze keuzes maken de leerlingen in overleg met hun coach. Goede keuzes maken moet je leren. Daarom worden docenten op De Willem dit jaar opgeleid tot coach. Waar een docent dit jaar nog mentor kon zijn van wel 30 leerlingen, zal hij of zij komend schooljaar maximaal 18 leerlingen begeleiden. Iedere leerling spreekt zijn of haar coach gemiddeld eens in de drie weken individueel, maar ook dit is maatwerk. De coach zal, samen met de leerling, ouders intensief betrekken bij het leerproces. Zie www.wdezwijger.nl.

Meer berichten