Foto: Anja Helmink

B&W blikken terug op collegeperiode

Ablasserdam - Het college van burgemeester en wethouders blikte afgelopen donderdagmiddag terug op bijna vier jaar samenwerking. De vier collegeleden beheerden elk een uitgebreide portefeuille. Veel is er gedaan en ook veel geleerd door dit 'lerend college'. Altijd was het bereid om te leren en dingen bij te stellen. Soms waren er lastige dingen, doordat individuele belangen afweken van het algemeen belang. Of doordat dingen niet volgens plan verliepen. Dankbaarheid overheerst echter en dat is wat de collegeleden terug willen geven aan Alblasserdam. Waar de gemeente een stimulerende en faciliterende rol vervulde, deden de Alblasserdammers zelf het echte werk. En daar zijn het college van burgemeester en wethouders en het gemeentebestuur erg trots op.

Door Anja Helmink

Wethouder Peter Verheij noemt als eerste het inmiddels bekende motto van het college: 'Samen doen'. "Het was onze verantwoordelijkheid om met alle kennis en input vanuit de inwoners het dorp ietsje leefbaarder, groener en mooier te maken. We kijken hier positief op terug. Verheij is onder anderen blij met het project Scheldeplein, de oprichting van de ondernemersvereniging en de gang van zaken na de sluiting van NedStaal."

Participatiepand

Wethouder Dorien Zandvliet noemt dat de gemeente geprobeerd heeft om het ritme van de samenleving te volgen en te kijken naar waar de kansen liggen en de energie zit. Wel heeft de gemeente ook haar bevoegdheden en zorgen deze twee zaken soms voor een spanningsveld. Het Participand is een mooi voorbeeld van hoe het kan gaan, noemt Zandvliet. "Aanvankelijk dachten we aan een opdracht geven, maar steeds meer werd het, dat we partijen de ruimte gaven om dingen te doen. Dat heeft goed uitgepakt."

Decentralisatie

Zandvliet had ook te maken met de decentralisatie van de zorg. Zorgtaken gingen vanuit de overheid naar de gemeente. "We hebben gekeken of het netwerk, dat binnen ons dorp al bestond dit op kon vangen. Ik ben zo trots op al die mensen die met hart en ziel werken in onze samenleving. Binnenkort komt meer informatie naar buiten over Route 22, onze complete aanpak voor 0-22 jarigen."

Vertrouwen

Wethouder Arjan Krayo werkte met heel veel plezier binnen het college. "Dit is een team met verschillende mensen en achtergronden. Er was veel vertrouwen onderling en dat heeft ons gestimuleerd in ons werk. Ik ben onder anderen blij met het project Molenzicht. Het heeft lang geduurd, maar nu zijn de palen van de sporthal dan toch de grond in en worden de contouren al zichtbaar. Het plan is echt vanuit de verenigingen zelf gekomen. We hebben geluisterd naar alle ideeën en dat zelfde geldt voor het project Lammetjeswiel.

Energiek

Burgemeester Jaap Paans begint met te zeggen dat hij zich welkom voelde in een energiek team. "We zijn open richting elkaar en versterken elkaar. De kracht van dit team ligt in de bereidheid om te leren. Hierbij is input vanuit de inwoners voor ons heel belangrijk " Paans heeft onder anderen openbare orde en veiligheid in zijn portefeuille. Hij noemt het horecaconvenant, waar in geïnvesteerd is. "De cijfers gaan de goede kant op, er is verminderde problematiek rond de horeca."

Als leerpunt noemen alle collegeleden dat het verwachtingspatroon duidelijker gecommuniceerd moet worden richting inwoners. Er wordt goed naar de mensen geluisterd, maar niet alles kan. Op gegeven moment moeten soms knopen doorgehakt worden. Wel wil het college in gesprek blijven gaan, ook als meningen afwijken. Steeds zullen de leden zich afvragen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en of ze op de goede weg zitten.

Evaluatie

Burgemeester Paans besluit met: "De eerste succesjes van onze werkwijze, zijn gezien. Daarom denk ik dat deze werkwijze het waard is om in door te investeren. We sluiten deze periode af zoals we deze begonnen zijn. Samen met de inwoners. Op 14 februari is iedereen hartelijk welkom voor een gezamenlijke evaluatie."
Gaat dit college met elkaar door? "Dat weten we niet", aldus Verheij. We gaan eerst op 21 maart stemmen en kijken wat de Alblasserdammers ervan vinden. Laten zij spreken."

Meer berichten