De kinderen van groep 1/2 zitten gezellig in de kring. Ze hebben ook vogels in de klas en dat vinden ze erg leuk!
De kinderen van groep 1/2 zitten gezellig in de kring. Ze hebben ook vogels in de klas en dat vinden ze erg leuk! (Foto: Anja Helmink)

School van de Maand: De Boomgaard

Streefkerk - De School van de maand maart is De Boomgaard in Streefkerk. Directeur Anouk Vonk begon in 1998 te werken als leerkracht en heeft ongeveer alle groepen wel een keer gehad. "Door het jaren voor de klas staan op verschillende scholen heb ik veel ervaring opgedaan, die ik als leidinggevende goed kan gebruiken. De directie was voor mij een mooie nieuwe stap. Je gaat op een heel andere manier met onderwijs om, meer onderwijskundig, coachend en beleidsmatig. Daarnaast heb je te maken met teamdynamiek. Op de Boomgaard werk ik samen met een heel fijn onderzoekend team. Verder is het een uitdaging om te kijken naar hoe je het onderwijs steeds beter kunt maken. We zijn een vooruitstrevende school, die continue in ontwikkeling is. Steeds kijken we hoe we stappen kunnen nemen richting kindgericht onderwijs."

Door Anja Helmink

"We zijn afgestapt van het traditionele leerstofjaarklassensysteem. Sinds een jaar werken we op onze school in units. Toen ik hier kwam, was er al een stukje unitgedachte. Nicolette van der Weijden is deze weg samen met het team ingeslagen. Het betekent dat de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 door elkaar zitten in units. De instructie is aangepast aan het niveau van de kinderen. Vorig jaar hebben we de school opnieuw ingericht en zijn we begonnen met het werken vanuit het leerplein. Vanuit daar start de unit en gaan de kinderen aan het werk. De groepen 1 tot en met 4 blijven in de klassen. Wel zoeken we ook in deze groepen binnen de vakgebieden naar verbindingen. Bijvoorbeeld bij voorbereidend lezen en schrijven. Ook lezen we twee keer per week in kleine groepen samen. Alle leerlingen van de hele school worden dan door elkaar gemixt en lezen elkaar voor."
"De units (kinderen uit de groepen 5 tot en met 8) maken gebruik van het leerplein, het stiltelokaal en het inspiratielokaal. Het leerplein bevat verschillende werkplekken. Er zijn sta-tafels op verschillende hoogtes en ook fietsen, waarop kinderen bewegend kunnen leren. Geen één leerling heeft meer zijn eigen tafeltje. In de unit krijgen de leerlingen instructie, waarna ze zelf aan het werk gaan. We stimuleren tot zelf initiatief nemen en zelf informatie opzoeken."
In het inspiratielokaal vinden bijvoorbeeld ook de creatieve vakken plaats zoals muziek en handvaardigheid. In het stiltelokaal staan lekkere banken. Thuis lees je tenslotte ook lekker op de bank.

KiVa

Voor de sociale omgang met elkaar gebruikt De Boomgaard de methode KiVa. In de lessen leren de kinderen dingen als 'Hoe spreek je elkaar aan? en: 'Hoe ga je om met iemand die je niet kent?'
De methode is ook preventief bedoeld tegen pestgedrag. "Ouders en kinderen ervaren de lessen als heel positief. Daar zijn we erg blij mee. De ouders zijn onze partners in de opvoeding. Samen willen we een weg zien te vinden om de kinderen verder te helpen. Soms ontstaat zomaar opeens een werkgroep, bijvoorbeeld toen een kleutergroep erg groot werd. Dan ervaren we samen de zorg voor de leerlingen en de leerkrachten. Dat werkt verbindend."
"We zoeken methodes die passen bij onze manier van werken. Zo werken we bijvoorbeeld met Da Vinci, een methode voor wereldverkenning. Verder gaan onze leerlingen allemaal van school met een type- en een EHBO diploma. Onze ouders zijn heel betrokken en helpen bijvoorbeeld met de bibliotheek en het organiseren van evenementen. Ook hebben we een enthousiaste ouderraad en een medezeggenschapsraad. Tussenschoolse Opvang en Buitenschoolse Opvang worden geregeld door Het Stekkie Kinderopvang. De peuters worden opgevangen door medewerkers van WASKO. We hebben zelfs om de week het consultatiebureau in de school. Ook 'Klein beginnen' maakt gebruik van ons gebouw. Zij geven faalangst en motoriek training."

Lerende school

"We willen de kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen proces en daarvoor is het belangrijk dat ze zich veilig voelen. Zodat ze zich durven laten zien. We overleggen als leerkrachten erg veel. Daar zijn we heel trots op en dat willen we ook doorgeven aan de kinderen. We doen het met elkaar."
Ook Marco Schouwenaar is trots op de school, waar hij al vanaf 1977 werkt. Hij is naast IB'er en ICT'er, vooral leerkracht benadrukt hij. "We sluiten aan bij de kennis die er al is. Beweging vinden we belangrijk, in ons onderwijs nemen we dat automatisch mee. We sluiten echt aan bij de behoefte van het kind. Doordat we met meerderen voor een groep staan, is er altijd automatisch overleg. Zo kunnen we elkaar aanvullen en aanscherpen. We zijn echt een lerende school."

Meer berichten