De leerlingenraad, samen met directeur Peter Rietveld. (Foto's: Anja Helmink)
De leerlingenraad, samen met directeur Peter Rietveld. (Foto's: Anja Helmink) (Foto: Anja Helmink)

School van de Maand: 't Nokkenwiel

Alblasserdam - Peter Rietveld is sinds 2017 directeur van 't Nokkenwiel. Eerder deed hij veel ervaring op binnen het onderwijs en was hij onder anderen leerkracht, intern begeleider en lid van de medezeggenschapsraad. Vanaf 1999 is hij schooldirecteur. Peter is enthousiast over zijn huidige school en vertelt er graag over.

"We werken vanuit de kernwaarden open, veilig en samen. Ik bouw verder op wat mijn voorgangers gedaan hebben. We proberen ons onderwijs steeds moderner en meer gedifferentieerd te organiseren. Zo gingen we bijvoorbeeld over op een nieuwe leesmethode en investeerden we in ICT middelen. We passen nieuwe werkwijzen toe en ook zijn er in elke klas moderne computers en/of laptops aanwezig."

"Sinds 2010 is 't Nokkenwiel een Daltonschool geweest. Nu is dat niet meer zo, maar wordt nog wel steeds gewerkt volgens herkenbare kenmerken. Een belangrijk uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Het kind mag zelf kiezen, maar is wel verantwoordelijk voor zijn keuzes. In de praktijk komt er op neer dat leerkracht en leerling samen afspraken maken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat er nodig is om een taak in een bepaalde hoeveelheid tijd te kunnen doen. Het kind is verantwoordelijk voor het eindproduct. De leerkracht volgt het totale proces nauwlettend en stuurt indien nodig bij."
"Binnen onze werkwijze zijn dag- en weektaken erg belangrijk. Hierin wordt basisstof en extra stof aangeboden. De taken bieden ruimte voor zelf ontdekkend leren en actief bezig zijn. Samenwerken is belangrijk om te leren functioneren in teamverband. We zijn binnen ons onderwijs nadrukkelijk gericht op de toekomst: Next Generation Learning. Voorbeelden van samen leren zijn duo lezen of in een team aan een opdracht of project werken. Kinderen leren ook hun werk te presenteren, ook weer heel belangrijk voor de toekomst."
"Nieuw is dat we nu van groep 1 tot en met 8 Engels aanbieden. Momenteel volgen onze leerkrachten scholing en geven we de lessen nog zonder methode. De lessen gaan volledig in het Engels, er komt geen woord Nederlands aan te pas. Volgend jaar willen we een methodiek gaan uitproberen."

Plusklas

"Het uitgangspunt bij de meeste vakken is een korte klassikale instructie. Daarbij wordt wel meteen rekening gehouden met verschil in niveau en tempo. Soms is er een verlengde instructie nodig, dat gebeurt dan aan de instructietafel. Ook hebben we op onze school een plusklas. Daarin krijgen kinderen, die dat aankunnen een extra projectje aangeboden door een andere leerkracht. In de klas krijgen ze dan tijd om het uit te werken."

Peter is erg blij met de in 2009 opgerichte Vereniging van Ouders (VVO). Een aantal enthousiaste ouders maakt hiervan deel uit en heeft als doel andere ouders nog meer bij de school te betrekken en via acties extra budget te sparen. "Dat is fijn en we hebben op deze manier een heel goed contact met de ouders. Dat vinden we heel belangrijk. We krijgen de kinderen van hen te leen en zijn samen met hen verantwoordelijk voor hun groei. Van het extra budget kan elke groep bijvoorbeeld jaarlijks een educatief uitje doen, zoals een bezoekje brengen aan het Binnenhof. Ook wordt het wel gebruikt voor extra investering in ICT middelen, leesboeken of spelmaterialen.

Enthousiast stelt Peter voor de leden van de leerlingenraad op te trommelen. Zij kunnen het beste zelf vertellen wat ze zoal doen. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de groepen 5 tot en met 8.

Soort gemeenteraad

Noa legt uit wat een leerlingenraad eigenlijk is. "Het is een soort gemeenteraad. Wij kijken naar hoe de kinderen onze school vinden en regelen allerlei dingen voor hen." "Sommige kinderen willen dingen veranderen", vertelt Marit. Evi voegt toe dat sommige klassen een ideeën doos hebben. Tycho doet vooral de schoolkrant, vertelt hij. Eens per maand komen de jongelui bij elkaar om te brainstormen en plannen te maken. Lucas: "Wij bespreken dingen, Peter schrijft ze op en gaat ermee naar de leraren. We hebben het bijvoorbeeld over het plein gehad. Nu het houten gebouw blijft staan, moeten we ons plan voor het schoolplein aanpassen. Vorig jaar hebben we gestemd over een goed doel, waar we in 2018 activiteiten voor gaan organiseren. Dat is KiKa geworden." De jongelui vinden hun werk leuk, maar ook leerzaam. Ze kunnen binnen de leerlingenraad oefenen met dingen, die ze later op hun werk wellicht ook tegen gaan komen.

Meer berichten