Alle partners die het convenant tegen armoede zojuist ondertekenden, poseren nog even voor de foto. Zojuist hebben ze door het convenant te ondertekenen afgesproken niet te zullen toelaten dat er in Alblasserdam armoede komt. Gezamenlijk gaan ze de strijd hiertegen aan.
Alle partners die het convenant tegen armoede zojuist ondertekenden, poseren nog even voor de foto. Zojuist hebben ze door het convenant te ondertekenen afgesproken niet te zullen toelaten dat er in Alblasserdam armoede komt. Gezamenlijk gaan ze de strijd hiertegen aan. (Foto: Anja Helmink)

'Armoede mag hier niet voorkomen'

Alblasserdam - Alle partners binnen het Sociaal Dorpsnetwerk van Alblasserdam zijn samen gekomen in de Salon van Landvast. Straks zullen ze gezamenlijk het convenant tegen armoede ondertekenen. Dit draait om een gezamenlijke aanpak ten behoeve van alle kwetsbare inwoners, met armoede en/of schulden.

Door Anja Helmink

Namens de gemeente zijn de wethouders Dorien Zandvliet en Peter Verheij aanwezig. Dorien Zandvliet bijt de spits af en vertelt kort over het nieuwe coalitieakkoord dat 'Samen maken we Alblasserdam' heet. Daarin worden vijf sporen benoemd, waaraan gewerkt gaat worden. "Armoede moet een wagonnetje op 1 van die sporen zijn. Het hele leven van mensen kan er door bepaald worden. Armoede komt ook meer voor dan mensen misschien denken. In Alblasserdam leven ongeveer 1330 gezinnen in armoede. Er is veel verborgen armoede, want maar 60% van deze gezinnen is in beeld." "De schaamte voorbij, dat is waar we naar toe willen", geeft Carmen Valk van de Voedselbank daarom aan. "We willen graag de vooroordelen wegnemen." "Dat kan de Voedselbank niet alleen en daarom is ketensamenwerking zo belangrijk", benadrukt Dorien Zandvliet. Wethouder Peter Verheij benoemt het belang van (vrijwilligers)werk als beste zorg en van het hebben van een netwerk. Ook bespreekt hij de hoofdpunten van het convenant. Het gaat erom dat de partners met elkaar afspreken niet te accepteren dat in Alblasserdam armoede bestaat. Samenwerking, verbinding en bewustwording zijn hierbij sleutelwoorden.


Als alle partners mogen reageren, blijkt wel dat ze duidelijk behoefte hebben aan contact met elkaar. Er worden zelfs al meteen lijntjes uitgeworpen. Een aantal woordvoerders benoemt hoe trots ze zijn op hun vele trouwe vrijwilligers. Ook worden zorgen en verbeterpuntjes genoemd. "De persoonlijke aandacht voor mensen kan nog beter", noemt Erwin Zwijnenburg van Woonkracht10. "Wel ben ik al heel trots op wat onze medewerkers al extra doen in dit tijdperk van digitalisering." De digitalisering wordt meermalen geuit als zorgpunt. Doordat alles digitaal gaat, is bijvoorbeeld een aanvraag invullen voor veel mensen lastig geworden. Kees Brinkman van Schuldhulpmaatje noemt het belang van vroegsignalering en preventie. Hij krijgt onder anderen bijval vanuit de kerken en de Sociale Dienst. Ook Corinne Derks van JeugdPunt sluit hierbij aan en noemt de bewustwording onder de jeugd, die ze graag uit wil bouwen. Vanuit Yulius komt een bemoedigend signaal: "Wij zien de hulp die jullie al geven bij onze cliënten terug. Stapels post zijn netjes weggewerkt en de basisbehoeften zijn aanwezig door de inspanningen van de Voedselbank."

Meer berichten