De coalitiepartners zijn blij met hun nieuwe akkoord en gaan graag op de oude voet verder, maar dan met een frisse blik op wat Alblasserdam nu nodig heeft. De focus ligt op: Hoe kan wonen en werken hier nóg aantrekkelijker gemaakt worden?
De coalitiepartners zijn blij met hun nieuwe akkoord en gaan graag op de oude voet verder, maar dan met een frisse blik op wat Alblasserdam nu nodig heeft. De focus ligt op: Hoe kan wonen en werken hier nóg aantrekkelijker gemaakt worden? (Foto: Anja Helmink)

Coalitiepartners leggen nieuwe focus

Alblasserdam - 'De focus ligt op de vraag wat Alblasserdam maakt tot wat het is en waarom mensen hier willen wonen en werken.' Zo vat formateur en SGP- onderhandelaar Peter Verheij samen waar het in het coalitieakkoord om gaat. De partijen SGP, PvdA en CDA noemen hun coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 'Samen maken we Alblasserdam', omdat Samen Doen' belangrijk blijft. Beoogd wethouders Peter Verheij, Dorien Zandvliet en Arjan Kraijo zijn inmiddels op dinsdag 15 mei in de raadsvergadering als wethouder geïnstalleerd.

Door Anja Helmink

Formateur en SGP- onderhandelaar Peter Verheij: "Het mooie tijdens de onderhandelingen was de al bestaande samenwerking. Hier bouwen we op voort, maar ook kijken we opnieuw met een frisse blik naar wat Alblasserdam nodig heeft. In ons coalitieakkoord benoemen we vijf sporen, waarlangs we de komende periode werken, namelijk: Actiever en Zorgzamer, Buiten Beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Per spoor geven we aan waarmee we het verschil willen maken. 'Samen Doen' blijft kenmerkend voor onze bestuursstijl. We dagen mensen uit om met ons op de trein te stappen en wagons toe te voegen. Het 'samen' zit diep geworteld. Het heeft ons afgelopen jaren veel gebracht. Wel hebben we terug gekregen dat er wat meer scherpte mag in bijvoorbeeld de besluitvorming. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn." 

De drie coalitiepartners zijn blij met het akkoord. Ze gaan graag op de oude voet verder, maar dan met de vijf sporen als focus. Het onderhandelingsproces is in vertrouwen gebeurd, volgens Dorien Zandvliet. Zij vraagt opnieuw vooral aandacht voor de mensen. "Het vangnet voor de allerkwetsbaarsten moet er altijd blijven. Ook gaan we Route 22, het totaalplan voor alle kinderen en jongeren, verder uitdiepen en onder de aandacht brengen."


De drie partners noemen ook de komende ontwikkeling van het havengebied. Eerst zijn gemeentehuis en plein aan de beurt, waarna uitgebreid wordt richting havengebied. Ook het gebied rond NedStaal wordt heringericht. Dit zal gunstig uitpakken voor de werkgelegenheid en de milieubelasting. Er komt aandacht voor armoedebestrijding en betere woningen voor ouderen.

Verder is het de bedoeling dat Alblasserdam nog ietsje groener wordt. Inwoners mogen hierover meedenken. Een groenere entree van Alblasserdam en een groene loper door het dorp klinken veelbelovend. Ook de luchtkwaliteit blijft aandacht vragen evenals de bereikbaarheid van de West-Alblasserwaard. Bij alle plannen hechten de coalitiepartners grote waarde aan regionale samenwerking met zowel de Drechtsteden als Molenlanden.

Meer berichten