Foto: Peter Venema

Start maaien bij sloten en weteringen

Regio - Vanaf vrijdag 1 juni maait Waterschap Rivierenland de belangrijkste sloten en weteringen in het gebied. Met het jaarlijkse maaionderhoud wordt voorkomen dat ze dichtgroeien en er wateroverlast ontstaat.

Het maaiwerk gebeurt omdat de grote sloten en weteringen (de A-watergangen) belangrijk zijn voor een goede waterhuishouding. Grondeigenaren en pachters aan dit water moeten de werkzaamheden toelaten en het maaisel op hun grond ontvangen.

Het waterschap maait de A-watergangen later in het jaar nog één of twee keer. Bij de kleinere sloten (B-watergangen) is het onderhoud de verantwoordelijkheid van de aangrenzende grondeigenaren. Bij de schouw in het najaar controleert het waterschap dit onderhoud.

Kijk voor meer informatie over het maaionderhoud op: https://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/maaien.html

Meer berichten