Foto:

Wegafzettingen moeten veiliger

Alblasserwaard – Tien organisaties hebben met elkaar overlegd over de verkeersveiligheid bij wegafzettingen.

De reden is dat na een inspectie in 2017, er nog veel te verbeteren valt aan de verkeersmaatregelen van wegafzettingen. Fietsers moesten bijvoorbeeld op de rijbaan fietsen vanwege afgesloten fietspaden, of voetgangers moesten over obstakels op het trottoir of via de rijbaan langs werk in uitvoering. En wat opviel is dat er geen voorrangsregeling bij een versmalling van de weg werd aangegeven.

Regionaal ambassadeur verkeersveiligheid Kees Boender heette iedereen bij de bijeenkomst welkom en benadrukte dat samenwerking tussen gemeenten, waterschap, provincie en de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden essentieel is om tot resultaten te komen bij wegafzettingen. Ook in het kader van bereikbaarheid en hulpverlening bij incidenten is een goede samenwerking en afstemming met de hulpverleningsdiensten noodzakelijk.

Regionaal werken vijf gemeenten, het waterschap Rivierenland en de politie samen op het gebied van verkeersveiligheid volgens het motto: "Veilig Verkeer? Ik doe mee!".

De bijeenkomst sluit aan bij de provinciale campagne 'Ik maak een punt van 0 verkeersslachtoffers'.

Meer berichten