CDA wil buurtsuper op plek Dirk van den Broek

Alblasserdam - Met de toekomstige verhuizing van supermarkt Dirk vd Broek van de Sportlaan naar de Plantageweg verdwijnt een belangrijke voorziening in de wijk Blokweer. Het CDA pleit voor een buurtsuper op die plek.

Dertig jaar geleden besloot de toenmalige gemeenteraad unaniem dat een winkel op die locatie noodzakelijk was. De samenstelling van de wijk is sinds die tijd niet veranderd. Het was en is een wijk met veel senioren en alleenstaanden. Tijdens huisbezoeken geven zij aan dat de supermarkt een voorziening is die helpt om langer zelfstandig thuis te wonen. Tevens is een supermarkt een gelegenheid om isolement te verkleinen.

Inwoners van de wijk maken steeds duidelijk hoe groot het gemis zal zijn als er geen voorziening in de plaats van de huidige Dirk komt. Het CDA wil dit geluid luid en duidelijk overbrengen bij het college. Daarom heeft het CDA tijdens de algemene beschouwingen op dinsdag 10 juli een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt actief te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Naast een commerciële functie kan ook gedacht worden aan woningbouw of aan andere maatschappelijke functies bij voorbeeld in samenwerking met Stichting Welzijn Alblasserdam.

De motie is aangenomen. Tegenstemmende partijen of raadsleden zijn niet tegen het behoud van de voorziening maar vinden een extra aansporing van het college op dit moment niet nodig. Zij verwijzen naar het coalitieakkoord waarin staat: "Op basis van de wijkanalyse die door Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) wordt opgesteld zullen we bezien hoe we een locatie kunnen creëren met een buurtsuper in combinatie met een woonfunctie". De motie is aangenomen door partijen en raadsleden die van mening zijn dat deze locatie met een maatschappelijk functie hoger op de politieke agenda moet komen.

Meer berichten