De cijfers werden bekendgemaakt op het gemeentehuis van Zwijndrecht. (foto: Nanda van Heteren)
De cijfers werden bekendgemaakt op het gemeentehuis van Zwijndrecht. (foto: Nanda van Heteren) (Foto: )

Extra miljoenen nodig voor Jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid

Regio -De vraag naar jeugdhulp is toegenomen, waardoor het Algemeen Bestuur van de zeventien gemeenten in Zuid-Holland-Zuid de gemeenteraden vraagt om 4,7 miljoen euro extra hiervoor vrij te maken. Ook vindt de organisatie het onverteerbaar dat de extra kosten voortdurend op de gemeente rusten en dringt bij de Rijksoverheid aan om hun budget aan te passen.

door Nanda van Heteren

De zeventien gemeenten hebben tot en met 2018 samen ongeveer zeventien miljoen euro geïnvesteerd. Echter wijst de eerste bestuursreportage van de Service Organisatie Jeugd ZHZ dat er, naast de eerdere toegezegde middelen, nog 4,7 miljoen euro extra nodig is.
Zwijndrechtse wethouder en coördinerend portefeuillehouder Jeugd ZHZ Jolande de Witte: ,,Wij moeten meer investeringen doen dan alleen jeugdhulp."

De Witte geeft aan dat dat hulpverleners nog steeds betaald worden en de zorg ook doorgaat, maar dat deze extra investering wel nodig zijn. ,,Deze uitgaven kunnen gedaan worden in afwachting van het besluit." Dat besluit wordt naar verwachting in oktober gemaakt.

Vraag stijgt

In het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid is te zien dat de zorgvraag gestegen is. ,,Dit kan zijn doordat wij er eerder bij zijn, met preventie, maar ook dat mensen de weg weten. De vraag over de oorzaak van deze stijging blijft over, het is een landelijke trend. Het effect van preventie en transformatie is op zo'n korte termijn na de vaststelling van dit document, dat het effect nog niet zichtbaar is."
De landelijke zorgvraag is met 11 procent gestegen, maar in deze regio is de stijging 25 procent. Gemeenten kregen in 2015 de jeugdhulp onder hun hoede en vanuit het Rijk werd een het budget met vijftien procent verminderd.

De Witte: ,Als gemeente voel je je wel verantwoordelijk, wij hebben de opdracht om te zorgen dat elk kind dat hulp nodig heeft, deze krijgt."
Er is nog wel de 'stroppenpot'. Deze bestaat uit tweehonderd miljoen euro en wordt voor de helft door het gemeentefonds betaald uit solidariteit en voor de helft door het Rijk.
Deze stroppenpot is bedoeld voor gemeenten die zonder deze extra financiële hulp in de problemen komen. ,,Maar hier komt onze regio niet in aanmerking voor door de gehanteerde definities en een ingebouwde drempel. Het is extra wrang als je je bedenkt dat de regiogemeenten forse tekorten hebben in het jeugddomein."

Meer berichten