Bij Kinderdijk laat Waterschap Rivierenland extra water in de Alblasserwaard, om te voorzien in de grote vraag naar water bij deze aanhoudende droogte. (Foto: Cees van der Wal)
Bij Kinderdijk laat Waterschap Rivierenland extra water in de Alblasserwaard, om te voorzien in de grote vraag naar water bij deze aanhoudende droogte. (Foto: Cees van der Wal) (Foto: Cees van der Wal)

Waterschap inspecteert droge kades Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD - Waterschap Rivierenland inspecteert sinds dinsdag 10 juli preventief enkele kades in de Alblasserwaard op scheuren door de aanhoudende droogte. Gelukkig bestaan de kades vooral uit klei, dat is bij droogte sterker dan veen.
 
Bij aanhoudende droogte kunnen kades uitdrogen. Met name bij veenkades is dat een risico, want droog veen is minder sterk dan droge klei. Gelukkig bestaan de kades in de Alblasserwaard vooral uit klei. Dat is sterk, zeker waar er water tegenaan staat. Bovendien is in juni gemaaid, zodat uit het gras minder vocht verdampt. Toch kan de droge bovenkant scheuren vertonen, daarom start het waterschap met preventieve inspecties.
 
De huidige droogte is uitzonderlijk, doorgaans loopt het neerslagtekort op tot ongeveer 100 millimeter in september. Vorige week liep het tekort al op tot 175 millimeter. Op dat moment starten inspecties. Als de droogte aanhoudt, kan het waterschap kades beregenen of het waterpeil verhogen. In de afgelopen dagen liet het waterschap al extra water in het gebied.
 
Bij de inspectie controleren teams van drie dijkwachten de kades te voet, in vakken van 11 tot 16 kilometer. Dat gebeurt periodiek. Het waterschap controleert de kades langs de belangrijkste boezems en watergangen in de Alblasserwaard, zoals de Hooge Boezems van de Over- en Nederwaard, het Grote of Achterwaterschap, de Ammersche Boezem, Smoutjesvliet, Oude Zederik en het Kanaal van Steenenhoek.

Meer berichten