De fractie van de SGP Molenwaard op de Molenmarkt in Kinderdijk. (Foto: Peter Stam)
De fractie van de SGP Molenwaard op de Molenmarkt in Kinderdijk. (Foto: Peter Stam) (Foto: Peter Stam)

SGP: toerisme Kinderdijk blijft aandachtspunt

Molenlanden - Zoals ieder jaar was de SGP in Molenlanden ook dit jaar op de Molenmarkt in Kinderdijk aanwezig. Bij de kraam was er veel aandacht voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Onder het genot van een mandarijn werden er veel gesprekken met burgers gevoerd. Vaak kwam de situatie in Kinderdijk aan de orde. Voor veel mensen is het maximum aantal toeristen in Kinderdijk bereikt. De SGP-fractie is van mening dat de toenemende toerismestroom nooit te koste mag gaan van de leefbaarheid in Kinderdijk. Verder zijn veel burgers bang dat er entree geheven gaat worden. Wat de SGP betreft blijft het gebied open en toegankelijk voor iedereen. Ook is er door de burgers aandacht gevraagd voor de parkeerdruk. Lijsttrekker Corné Egas: "Tijdens de Molenmarkt hebben we gehoord dat de overlast nog niet voor iedereen voorbij is. Er zijn al maatregelen ingevoerd, maar die zijn nog niet genoeg. De komende tijd zal de SGP aandacht blijven vragen voor de problematiek in Kinderdijk!"
Ook andere aspecten kwamen aan bod, zoals jeugdzorg, het ontbreken van een buurtsupermarkt en de behoefte aan woningen in Molenlanden.

Meer berichten