Foto:

Campagne tegen drones in molengebied Kinderdijk

Kinderdijk - No drone. In Werelderfgoed Kinderdijk wordt bezoekers met borden en stickers duidelijk gemaakt dat de vliegende camera's niet gewenst zijn in het molengebied. Op initiatief van de gemeente Molenwaard en Alblasserdam begint deze maand een bewustwordingscampagne.

Drones zijn de laatste jaren steeds populairder. Ook in het fotogenieke Werelderfgoed Kinderdijk zoemen ze met regelmaat rond de molens. Vaak realiseren drone-bezitters zich niet dat de molens bewoond zijn en hun vliegende camera's storend zijn. Bewoners ageren al sinds vorig jaar tegen de overlast en aantasting van hun privacy. De campagne moet de bezoekers van Werelderfgoed Kinderdijk, onder andere via borden en social media, duidelijk maken welke impact de drones hebben op het dagelijks leven en de privacy van de bewoners.

Handhaving

Dronepiloten kunnen op dit moment beboet worden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Molenwaard wanneer zij aantoonbaar overlast veroorzaken en ter plaatse betrapt worden. Het Werelderfgoed ligt bovendien in een Natura2000-gebied, waar niet zomaar gevlogen mag worden met een drone. Politie en boa's hebben het toezicht op het gebruik van drones in het molengebied inmiddels opgeschroefd. Ook de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) reageert actief op meldingen van overlast.

Landelijke regelgeving

Hoewel de gemeenten dus wel mogelijkheden hebben om op te treden tegen dronegebruikers die overlast veroorzaken, biedt zowel de lokale als de landelijke wetgeving nu nog onvoldoende ruimte om drones in zijn geheel uit Werelderfgoed Kinderdijk te weren. Daarom heeft de gemeente Molenwaard de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Justitie en Veiligheid afgelopen mei gevraagd te onderzoeken of de huidige regelgeving rondom het gebruik van drones aangepast kan worden. De ministeries hebben toegezegd bij de invoering van de Europese Verordening Drones ook privacy en openbare orde en veiligheid mee te nemen bij het opstellen van de Nederlandse regelgeving. Tot nu toe werd met name gekeken naar de veiligheid in relatie tot de luchtvaart. Binnen twee jaar moet hier meer duidelijkheid over zijn.

Meer berichten