Jan de Groot is jarenlang voorzitter geweest van het Ooievaarsdorp Liesvelt. (Foto: Privé)
Jan de Groot is jarenlang voorzitter geweest van het Ooievaarsdorp Liesvelt. (Foto: Privé)

Ereburgerschap voor Jan de Groot

Op maandag 17 december is Jan de Groot benoemd tot Ereburger van de gemeente Giessenlanden.

REGIO - Hij ontvangt deze titel als dank voor de zeer uitzonderlijke wijze waarop hij zich heeft ingezet voor de gemeenschap van Giessenlanden. Uit handen van waarnemend burgemeester Rinette Reynvaan-Jansen ontving hij een oorkonde en een aandenken aan de gemeente.

Er is grote waardering voor de wijze waarop Jan de Groot zich heeft ingezet voor de landbouw, de gemeente Giessenlanden en haar inwoners. Naast deze bestuurlijke activiteiten voor de gemeente en provincie is hij jarenlang voorzitter geweest van het Ooievaarsdorp Liesvelt en voorzitter van Fokveedag Boerenlandfeest. Van beiden is hij op dit moment nog ere-voorzitter. Daarnaast heeft hij zich jaren ingezet als vrijwilliger bij de fietsvierdaagse.

De heer Jan de Groot heeft in het verleden een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) ontvangen voor zijn verdiensten en inzet voor de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

Het Ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid aan mensen die zich op zeer uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de gemeente. Het ereburgerschap wordt in Giessenlanden bij uitzondering verleend en is in de afgelopen 32 jaar 9 keer toegekend.

Meer berichten