Een nieuwe voorzitter voor de stichting. (Foto: Privé)
Een nieuwe voorzitter voor de stichting. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Nieuwe voorzitter Stichting Boerderij & Erf

De Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de jaarlijkse kaderavond gaf Kees Bakker na 13 jaar voorzitterschap het stokje over aan Arie Bassa. Hiermee volgt de waterschapbestuurder de voormalig burgemeester op.

REGIO - Tijdens zijn functioneren heeft Kees Bakker kans gezien om Boerderij & Erf AKV nog meer op de kaart te krijgen. Door aandacht te vragen voor het bestaan en vooral het functioneren van deze organisatie, die zich in het bijzonder inzet voor de vele boerderijen die de streek nog rijk is. Dat is nodig, want de boerderij worden niet voor niets de iconen van de streek genoemd. Ze zijn kenmerkend voor het gebied en te waardevol om ze te veronachtzamen. De boerderijen moeten niet alleen tegen teloorgang en sloop worden behoed, maar als ze vrijkomen en er geen agrarische bedrijfsvoering meer plaats vindt, moet er ook een passende nieuwe bestemming voor worden gevonden.

De stichting functioneert enerzijds als vraagbaak, maar is anderzijds actief als bewaker van de realisatie van haar doelobjecten. De stichting wil graag actief meedenken over het voortbestaan van de vele boerderijen. Op dit moment heeft de stichting twee belangrijke projecten onderhanden. De ene is het digitaliseringsproject, bedoeld voor het verder uitbreiden en nog gemakkelijker toegankelijk maken van de beeldbank. Het tweede project moet oplossingen vinden bij het op een juiste wijze herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing.

Ook heeft de stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden altijd een aantal vaste zaken onderhanden, is daarnaast actief in de verlichte proeverijenroute die in februari 2019 in de Vijfheerenlanden plaatsvindt en maakt zij zich op voor activiteiten in het kader van haar twintig jarig bestaan.

U kunt de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden bereiken via de secretaris Paul Eikelenboom, via telefoonnummer 06-53759618, of het e-mailadres secretariaat@boerderijenerf.nl. Kijk ook eens op de website van de stichting, www.boerderijenerf.nl. U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger om daadwerkelijk mee te doen met het behoud van de boerderij of zich opgeven als begunstiger, voor een bedrag van € 17,50 per jaar. Boerderij & Erf geeft ook een maandelijkse nieuwsbrief uit: Boer & Hoeve.

Meer berichten