Met de eigen toegangsweg is de Molen Souburgh straks volop te bezoeken. (Foto: pr)
Met de eigen toegangsweg is de Molen Souburgh straks volop te bezoeken. (Foto: pr) (Foto: )

Molen Souburgh krijgt eigen toegangsweg

Alblasserdam - De Alblasserdamse molen Souburgh krijgt een eigen toegangsweg zodat de molen na restauratie op ieder moment kan worden bezocht door bewoners van Alblasserdam en omgeving, schoolklassen en toeristen. De gemeente koopt de benodigde grond van de particuliere eigenaar. De bedoeling is om nog deze maand te starten met de aanleg.

De weg gaat in eerste instantie dienst doen als bouwweg voor het aanvoeren van materiaal dat nodig is bij de restauratie. Als de weg er ligt, kan de restauratie van de molen beginnen.

Toegankelijk

Molen Souburgh is eigendom van de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV). In 2017 is besloten om de molen weer draaivaardig te maken. De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 14 november 2017 met overgrote meerderheid 750.000 euro ter beschikking gesteld voor de restauratie. Via een motie vroeg de gemeenteraad het college van B&W om de toegankelijkheid van Molen Souburgh te verbeteren. De molen zou voor bezoekers alleen bereikbaar zijn via privéterrein. Contractueel was het openstellen van de molen voor publiek beperkt tot maximaal 12 dagen per jaar.

Volop te bezoeken

Tijdens het voorbereiden van de restauratie ontstond het idee om een aparte toegangsweg aan te leggen zodat de molen volop bezocht kan worden. Dit idee is door de Molenstichting SIMAV in nauw overleg met de eigenaar van het privéterrein verder uitgewerkt. Om deze kans te kunnen grijpen, is de start van de restauratie van de molen enkele maanden uitgesteld. De weg sluit aan op de openbare weg Kortland en wordt voorzien van halfverharding.

Regionaal fonds

De kosten voor aankoop van de grond en aanleg van de weg zijn geraamd op ruim 40.000 euro. Om deze kosten te dekken, hebben de gemeente en de Molenstichting SIMAV subsidie aangevraagd bij het regionaal fonds Stimulering recreatie, toerisme en cultureel erfgoed Werelderfgoed Kinderdijk.

De Molenstichting SIMAV draagt bij door de aanleg van de weg te begeleiden van voorbereiding tot oplevering.

Meer berichten