Op woensdag 24 april werd de nieuwe samenwerkingsvorm bekrachtigd in Landvast. (Foto: Nicolette van Esdonk)
Op woensdag 24 april werd de nieuwe samenwerkingsvorm bekrachtigd in Landvast. (Foto: Nicolette van Esdonk) (Foto: )

Op de bres voor grote evenementen

Alblasserdam - Het Havenfestival, Koningsdag, de Paardenmarkt en de Wielerronde zijn Alblasserdamse evenementen, die tot in de wijde omtrek bekend zijn. Elk jaar zijn er vele sponsoren en leveranciers die de evenementen steunen. Naast directe sponsoring verliep de sponsoring afgelopen jaren via de Stichting Fondsenwerving Evenementen Alblasserdam (SFEA). SFEA is eind 2018 in haar huidige vorm opgehouden te bestaan. De stichting werkt nu toe naar de rol van faciliteitenverstrekker. De financiën zullen vanaf 1 januari 2019 lopen via de stichtingsbesturen van de evenementen. Begin 2020 moet Stichting Faciliteiten Evenementen Alblasserdam op poten staan.

Door Anja Helmink

SFEA werd in 2012 op aanraden van voormalig burgemeester Blase opgericht. De bedrijven die aan de stichting verbonden waren, deden jaarlijks een donatie en verbonden zich voor langere tijd aan SFEA. Door het wegvallen van een aantal grotere bedrijven/sponsoren en de wens van andere deelnemers om rechtstreeks een relatie te onderhouden met de evenementen, is de oorspronkelijke functie van SFEA opgehouden. Onder coördinatie van burgemeester Jaap Paans hebben de voorzitters van SFEA, het Ondernemersfonds Alblasserdam (OFA), de Ondernemerskring Alblasserdam (OKA) en ondernemersvereniging De Noord (OV De Noord) zorg gedragen voor een warme overdracht naar de organiserende stichtingsbesturen. Op woensdag 24 april werd de nieuwe samenwerkingsvorm bekrachtigd door vertegenwoordigers van genoemde partijen.

Burgemeester Paans: "Als partijen hebben we de handen ineen geslagen en willen we een duidelijk signaal afgeven richting de Alblasserdammers over hoe belangrijk de evenementen zijn." "We doen hierbij een collectieve oproep naar de ondernemers", vult Peter Janssen aan, die nog dit jaar beschikbaar blijft voor de transitie naar SFEA nieuwe stijl. "Blijf ons steunen. We houden dezelfde letters, maar krijgen iets andere doelstellingen. Van Fondsenwerver gaan we naar faciliteitenverstrekker."

De vertegenwoordigers van OV De Noord en de Ondernemerskring steunen de evenementen met plezier. De afgelopen jaren heeft het Ondernemersfonds Alblasserdam eveneens bijgedragen aan SFEA. Edwin Struis van het Ondernemingsfonds benadrukt, dat ondernemers niet bang hoeven te zijn, dat ze twee keer aan hetzelfde betalen. De opslag op de OZB niet-woningen wordt door de gemeente jaarlijks in de vorm van een subsidie in het Ondernemersfonds Alblasserdam gestort. Uit dit fonds worden allerlei extra's gefinancierd. Het camerasysteem op Nieuwlandparc en kerstdecoratie in Makado Center zijn hiervan voorbeelden. De bijdrage van OFA aan SFEA bedraagt echter uitsluitend het deel opslag op de OZB van gemeentelijke niet-woningen.

Eind 2017 werd de aankondiging gedaan van de nieuwe samenwerkingsvorm. 2018 was een voorbereidingsjaar en 2019 wordt benut om de ombouw van de stichting vorm te geven.

Meer berichten