Voor verhuizing: lichtmasten verwijderd, sloten gedempt

Alblasserdam - Het wordt een bijzondere operatie. Maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 mei worden tussen 22.00 en 03.00 uur in totaal negen woonwagens van de Staalindustrieweg verplaatst naar hun nieuwe locatie aan de Vlietbaan. In de kantine van v.v. Alblasserdam werden de bewoners van de wagens, omwonenden en andere belangstellenden maandag geïnformeerd over de wijze waarop het transport wordt georganiseerd.

Door Ria Scholten

Veertig jaar geleden werd duidelijk dat de woonwagenbewoners aan de Staalindustrieweg niet op het bedrijfsterrein konden blijven wonen. Dit vanwege de milieubelasting en het verkeer. In 2012 is door de gemeenteraad definitief de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een nieuwe woonlocatie voor de zestien gezinnen. Vele plannen, gesprekken, commissie- en raadsvergaderingen volgden. Uiteindelijk werd op 28 september 2016 de eerste paal geslagen voor de vijf woonwagenwoningen aan de Poldersemolenweg.

Op 6 juni 2018 ging de eerste heipaal de grond in voor de aanleg van elf standplaatsen aan de Vlietbaan. Zij gaan plaats bieden aan negen bestaande en twee nieuwe woonwagens, die binnenkort in delen worden afgeleverd. 


Aan de vooravond van de grootste uitdaging, de verhuizing, wordt niets aan het toeval overgelaten. Twee bedrijven nemen de fysieke verplaatsing voor hun rekening: Barneveldse Kraanverhuur en Transportspecialist van Rijn. Zij volgen gedurende drie avonden/nachten de volgende route: Vanaf de Staalindustrieweg over de dijk, waar alle lichtmasten al zijn verwijderd, naar de Helling. Bij de stoplichten rechtsaf naar de Grote Beer, waar de doorsteek naar de rijbaan in de tegenovergestelde richting wordt gemaakt. Om het transport vrije doorgang te verlenen worden de verkeerslichten bij de toe- en afrit van de zuidbaan van Rijksweg A15 gelicht. 


De wagens houden dezelfde baan en slaan bij het stoplicht linksaf naar het viaduct richting het volgende stoplicht. Zodra het transport dat punt gepasseerd is, wordt de rijbaan weer vrijgegeven voor ADR-verkeer. Op het moment dat er voor het stoplicht meer dan vijf ADR-combinaties, die van de noordbaan van de A15 zijn gekomen, staan te wachten wordt er een pauze in het transport ingelast om hen vrij baan richting de Alblasserdamse brug te geven. Op de Edisonweg worden alle lichtmasten verwijderd. Ook daar wordt gebruikgemaakt van de tegenovergestelde rijbaan. Ter hoogte van het pand van Drukkerij Verloop wordt rechtsaf geslagen. Een spannend moment, want daar wordt een transportleiding van Oasen gepasseerd. Na een sloot wordt het veld van v.v. Alblasserdam bereikt dat vervolgens wordt overgestoken. Tot aan de Vlietbaan komen er draglineschotten en rijplaten te liggen. In totaal moeten vier sloten, die tijdelijk gedempt zijn,  worden overbrugd.


In week 21 worden alle genomen maatregelen hersteld/teruggedraaid. Al eerder (in het weekend van 11 en 12 mei) moet de accommodatie van Atletiek Vereniging AAA bereikbaar zijn voor bezoekers. Het is de bedoeling dat zij zo min mogelijk last ondervinden van de reeds getroffen voorbereidingen/maatregelen. Een tweede harde deadline is vrijdag 24 mei. Op die datum moet het voetbalveld weer beschikbaar zijn. 


Wethouder Dorien Zandvliet is blij dat het laatste deel van de verplaatsing nu gaat plaatsvinden: "Aan een lang en intensief traject vol onzekerheid komt nu een einde. De bewoners hebben in afwachting van de verhuizing veel zaken op de lange baan geschoven. Zij kunnen nu weer naar de toekomst kijken. Het vrijkomende bedrijventerrein wordt in zijn totaliteit heringericht."

Meer berichten