Burgemeester Paans van Alblasseerdam licht de startnotitie Handhaving toe tijdens een persgesprek in Cultureel Centrum Landvast.
Burgemeester Paans van Alblasseerdam licht de startnotitie Handhaving toe tijdens een persgesprek in Cultureel Centrum Landvast. (Foto: )

Handhaving gaat alle inwoners aan

Alblasserdam - Tijdens een persgesprek vertelt burgemeester Paans van Alblasserdam meer over de startnotitie handhaving die vorige week werd aangeboden aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, het toezicht op en de handhaving van circa 190 wetten en daarop gebaseerde regelingen. In de startnotitie wordt gepleit voor enerzijds gedragsbeïnvloeding van de inwoners en anderzijds een effectief beleid van B&W op toezicht en handhaving.

Door Anja Helmink

"We staan voor een dilemma", benoemt de burgemeester. "Enerzijds is er vanuit de samenleving veel vraag naar handhaving, anderzijds is er weinig begrip als het toezicht er wel is. Iedereen zou aanspreekbaar moeten zijn op zijn of haar gedrag. Het zou heel normaal moeten zijn, om tegen je buurman te zeggen: "Wil je je auto even wegzetten, zodat de brandweer erdoor kan?" Gedragsbeïnvloeding door middel van communicatie moet een belangrijk onderdeel worden van onze aanpak."

Gesignaleerde probleempunten zijn vooral de overlast door hondenpoep, niet aangelijnde honden en fout parkeren. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staan de regels en consequenties van het niet naleven hiervan, maar er zijn ook toezichthouders nodig. Momenteel zijn er al zoveel vragen over genoemde probleempunten, dat alle capaciteit aan BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) hier aan op gaat.

Paans: "Met de raad willen we in gesprek over het aantal BOA's dat nodig is en waar we precies op willen handhaven. Neem als voorbeeld de Vinkenwaard. Veel vrachtwagenchauffeurs parkeren daar 's nachts hun vrachtauto en slapen daarin. Willen we dat accepteren of erop handhaven dat het verboden is? We kunnen ook niet achter elke boom een handhaver gaan zetten. Gezien het aantal regels is het van belang om af te spreken waar we op handhaven en waar we het houden op een gedragsaanwijzing."

Als tegenhanger voor de toenemende individualisering pleit de burgemeester voor betere communicatie. "We willen de verschillende groepen mensen met elkaar in gesprek hebben." Hierbij denkt hij ook aan informatie gestuurd handhaven. Informatie, die er al is met elkaar delen, kost tijd, maar kan de handhaving efficiënter, effectiever en preventiever maken. Zo min mogelijk handhaving zou, indien mogelijk, echter het mooiste zijn. Naast handhaving is er namelijk ook tijd en geld nodig voor de onmisbare administratieve afhandeling erna. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan een handhavingsjurist. "Wat we aan de voorkant zeggen, moeten we aan de achterkant waar kunnen maken. Ik ga alleen in zee met een effectief beleid", benadrukt Paans.

De burgemeester zegt blij te zijn met de bestaande contacten met maatschappelijke partners als Woonkracht10 en SWA. Alle Alblasserdammers worden opgeroepen om mee te denken over handhaving, zodat gekomen kan worden tot een collectieve oplossing, waarbij iedereen zich prettig voelt.

Meer berichten