Vleermuizenscherm vervangt gekapte bomen

Regio - Vanaf eind deze maand staat er een drie meter hoog vleermuizenscherm langs het Laantje in Noordeloos. Het scherm, opgebouwd uit palen en groen doek, vervangt tijdelijk de bomen die zijn gekapt in het kader van kadeversterking Giessen Noordeloos.

Deze bomen zorgden voor beschutting voor de vleermuizen en luwte, waardoor er veel kleine insecten aanwezig waren. Het te plaatsen scherm moet zorgen voor luwte op dezelfde plek en daarmee ook voor het behoud van de voedselbron van de vleermuizen. De bomen dienden mogelijk ook als oriëntatiepunt. Het effect van het scherm op de vleermuizen gaat Waterschap Rivierenland monitoren. Het blijft staan totdat de nieuw aangeplante knotwilgen voldoende groot zijn om voor luwte te zorgen. Mogelijk is het 150-meter lange scherm tot najaar 2020 te zien langs het Laantje.

Het project

Waterschap Rivierenland werkt aan kadeversterking Giessen Noordeloos. Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, was niet stabiel en/of niet hoog genoeg meer. Ook stonden langs dit traject bomen die erg groot waren geworden of zelfs scheef stonden. Een aantal betonnen keerwanden brokkelde af, waardoor deze kade versterkt moest worden. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of -overstroming te voorkomen. Deze kunnen grote wateroverlast en economische schade in de omgeving veroorzaken. De uitvoering van kadeversterking Giessen Noordeloos is gestart in januari 2019 en de werkzaamheden worden komende zomer afgerond.

Meer berichten