Bestuursvoorzitter Peter  van der Meer van het Albert Schweizer ziekenhuis. (Foto: Frederike Roozen-Slieker)
Bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweizer ziekenhuis. (Foto: Frederike Roozen-Slieker) (Foto: Frederike Roozen - Slieker)

ASz: 'Snijden in de kosten blijft nodig'

Regio - Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft het financiële jaar 2018 met een behoorlijk resultaat afgesloten: 4,5 miljoen euro. Maar schijn bedriegt, laat bestuursvoorzitter Peter van der Meer weten. "Het cijfer geeft helaas een flink vertekend beeld. Het positieve resultaat is een gevolg van incidentele opbrengsten, zoals de verkoop van locatie Amstelwijck, en van opbrengsten die na-ijlden uit jaren daarvoor. Als we die buiten beschouwing laten, is het 'uitgeklede' resultaat uit onze gewone bedrijfsvoering maar net boven de nul en dat is veel te mager om toekomstbestendig te zijn."

Volgens Van der Meer verandert het cijfer dan ook niets aan de harde noodzaak om het rendement van het ziekenhuis structureel te verbeteren. "Wij voeren op dit moment een financieel herstelprogramma door, 'Gezond Vooruit', waarmee we de komende jaren onze kosten flink zullen beperken en de opbrengsten verhogen. Dat blijft keihard nodig. De banken hebben namelijk voor het huidige jaar de eisen aan het eigen vermogen fors opgeschroefd. Dat zal ertoe leiden dat we in 2019 quitte gaan spelen en volgend jaar weer de weg omhoog inslaan."

De organisatie kan zich dan ook niet veroorloven te verslappen. Van der Meer: "We moeten dan ook onverminderd door met onze inspanningen om scherper te sturen, meer opbrengsten te genereren, minder kosten te maken en slimmer te investeren. Zo kunnen we ook in de toekomst hoogwaardige, topklinische zorg blijven leveren." De jaarrekening is, evenals een filmpje met de hoogtepunten van 2018 uit het ziekenhuis, te vinden op de website www.jaarverslag.asz.nl.

Meer berichten