Foto: Peter Lodder Fotografie

Nieuwe opzet directie basisscholen 't Nokkenwiel en Het Palet

Alblasserdam - Het bestuur van de stichting voor de openbare basisscholen in Alblasserdam heeft gekozen voor een
nieuwe opzet van de directie voor de beide scholen 't Nokkenwiel en Het Palet.

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt Vera Doejaaren (op de foto in het midden) eindverantwoordelijk directeur voor 't Nokkenwiel en Het Palet. Vera is inmiddels al ruim 12 jaar schooldirecteur van Het Palet en een vertrouwd gezicht in Alblasserdam. Lonneke van den Anker (rechts op de foto) en Josien Peelen (links op de foto) worden adjunctlocatiedirecteur, beide voor drie dagen in de week. Lonneke voor 't Nokkenwiel en Josien voor Het Palet.

Lonneke heeft ruime ervaring in het onderwijs en is nu leerkracht van groep 6 op het Boerenpad. Afgelopen schooljaar behaalde zij haar diploma schoolleider. Volgend jaar blijft zij voor twee dagen groepsleerkracht.

Josien komt uit het bedrijfsleven en heeft gekozen voor het onderwijs. De afgelopen jaren deed zij ervaring op via stages en door het volgen van de schoolleidersopleiding, die zij binnenkort afrondt. Dit schooljaar heeft zij het hele jaar gewerkt op Het Palet en laten zien dat zij deze kans verdient.

"Met Vera, Josien en Lonneke kiezen we voor een combinatie van ervaring, talent en voor vertrouwde gezichten. Dit is een oplossing voor de komende jaren", zegt Aat van Genderen, bestuurder van de stichting. "Mooi dat we de nieuwe schoolleiders al in eigen huis hadden, we kunnen ze nu deze kans geven om de scholen te laten groeien."

"Het gaat goed met de scholen" aldus Vera Doejaaren. "Het aantal aanmeldingen stijgt, de schoolresultaten zijn goed, bijna alle leerkrachten blijven ook volgend schooljaar verbonden aan onze scholen. Ook is er veel belangstelling op onze school te komen werken of een stage te lopen. Door de samenwerking met WASKO en het voortgezet onderwijs kunnen wij de kind(eren) een mooie schooltijd zorgen waarin zij uitgedaagd worden om hun talenten te ontdekken en nieuwsgierige wereldwijze tieners te worden!"

Meer berichten