Auto- en fietsverkeer in Drechtsteden in kaart

Drechtsteden - In september en oktober laat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) tellingen van auto- en fietsverkeer in de Drechtsteden uitvoeren. Dit doen zij in opdracht van de Drechtsteden gemeenten. Langs de belangrijke, doorgaande routes krijgen ze inzicht in de hoeveelheid verkeer, de samenstelling van het verkeer en de gereden snelheid. De gegevens die hieruit komen, worden gebruikt voor de actualisatie van de 'Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) Drechtsteden'.

Het verkeersmodel laat de verkeersstromen voor personenauto's en vrachtverkeer zien. Het milieumodel bevat data die nodig is voor het uitvoeren van berekeningen voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting vanwege verkeer. De RVMK wordt jaarlijks geactualiseerd.

De RVMK wordt gebruikt voor alle wettelijk verplichte geluid- en luchtonderzoeken bij ruimtelijke ontwikkelingen, jaarlijkse monitoring van de luchtkwaliteit en het maken van de wettelijk verplichte (EU-)geluidbelastingkaarten. Verder is de RVMK een belangrijk instrument voor het maken van verkeerscirculatieplannen en het in beeld brengen van de effecten van verkeersmaatregelen. Een paar voorbeelden van deze verkeersmaatregelen zijn:

- het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen
- omleidingsroutes
- snelheidsverlaging
- afsluiten van een route voor vrachtverkeer.
Ten slotte wordt met het verkeersmodel berekend of er extra infrastructuur (bijvoorbeeld wegen of fietspaden) in de toekomst of door een ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk is.

Voor zowel de auto- als fietstellingen worden telslangen gebruikt. Deze telslangen zijn verbonden aan een kastje verbonden dat meet hoeveel verkeer er op dat punt rijdt.


Het kan zijn dat telslangen beschadigen door het verkeer dat er over heen rijdt of door vandalisme. Wie een beschadigde telslang ziet, kan dit doorgeven via 078 – 770 8585 of stuur een e-mail.

Meer berichten