V.l.n.r. Tanja Kool, Marieke Kok en Kobie van de Visch, leden van de Plaatselijke Groep Polders met Waarden
V.l.n.r. Tanja Kool, Marieke Kok en Kobie van de Visch, leden van de Plaatselijke Groep Polders met Waarden

Kennismaken met LEADER Polders met Waarden

Regio - Op Fokveedag/Boerenlandfeest op zaterdag 5 oktober in Hoornaar kunnen bezoekers kennismaken met het subsidieprogramma LEADER Polders met Waarden. Tot eind 2020 is nog twee miljoen euro beschikbaar voor projecten in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, de Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke die bijdragen aan een vitaal platteland. Bewoners kunnen zelf met innovatieve ideeën komen en LEADER helpt hen deze uit te voeren.

LEADER Polders met Waarden is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op het versterken van het platteland. In de regio hebben al meerdere projecten subsidie gekregen, zoals Topsurf, Weids Bloemendaal en 'Bezoek Gerrit'. De thema's om voor subsidie in aanmerking te komen via LEADER Polders met Waarden zijn o.a. stadland relaties en duurzaamheid. De projectplannen worden getoetst door de Plaatselijke Groep, die bestaat uit betrokken bewoners op het platteland.

Op de Fokveedag op 5 oktober komen leden van de Plaatselijke Groep en coördinator Marieke Kok graag in contact met mensen met ideeën en plannen. Meer informatie over LEADER Polders met Waarden is te vinden via www.poldersmetwaarden.nl

Meer berichten