Nieuwe eigenaar voormalig schoolgebouw Wijngaarden

Wijngaarden - Het college van de gemeente Molenlanden heeft op 23 september een besluit genomen over de herontwikkeling van het voormalige openbare schoolgebouw aan Dorpsstraat 16/17 in Wijngaarden. Het gemeentelijk monument wordt met een renovatieverplichting verkocht aan Bloed Vastgoed B.V. Hiermee komt een nieuwe bestemming voor het beeldbepalende historische pand in zicht.

Het voormalig openbare schoolgebouw aan de Dorpsstraat staat al jaren leeg. Het in beeld brengen van een mogelijke herontwikkeling van het perceel en het onderzoek naar de wettelijke kaders van verkoop namen de nodige tijd in beslag. Wethouder Bikker: "De verpauperde staat van dit pand is voor veel inwoners én het gemeentebestuur een doorn in het oog. Afgelopen voorjaar kwam dit sterk naar voren in het 100-Waard gesprek als onderdeel van het Samenwerkingsprogramma. Inwoners van Wijngaarden gaven toen deze locatie in het dorp als aandachtspunt aan ons mee. Ik ben blij dat het pand nu weer in alle glorie hersteld kan worden."

Naar verwachting zal het renovatietraject inclusief de benodigde vergunningsprocedures anderhalf jaar in beslag nemen. Bloed Vastgoed B.V. zal in samenwerking met haar dochteronderneming Bouwbedrijf Bloed de renovatiewerkzaamheden uitvoeren. Deze bedrijven hebben ervaring met soortelijke renovatieprojecten. Bouwbedrijf Bloed heeft bijvoorbeeld het voormalig stationsgebouw in Abcoude en het voormalig gemeentehuis in Blaricum onder handen genomen, beide met een fraai eindresultaat.

Meer berichten