(Stockfoto)
(Stockfoto)

Praat mee en onderteken 'LHBTI-verklaring'

Alblasserdam - In Alblasserdam moet iedereen zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn ongeacht geaardheid, geloof en/of levensovertuiging. Dat is de kern van de uitnodiging aan alle Alblasserdammers die een werkgroep van raadsleden en bestuurders heeft opgesteld.

De werkgroep roept inwoners op om aan te sluiten bij de gelijkluidende verklaring, deze mee te ondertekenen en met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan. In 2020 volgt dan een breed maatschappelijk gesprek.

Rondetafelgesprek

De oproep en verklaring kwamen tot stand na een eerste rondetafelgesprek van raadsleden, vertegenwoordigers van kerken, scholen en maatschappelijke organisaties. Zij bespraken met elkaar wat de weg kan zijn naar een Alblasserdam waarin iedereen zich veilig voelt en respect voor elkaar vanzelfsprekend is. Het opstellen van de verklaring is een eerste stap op deze weg. Eerder nam de gemeenteraad van Alblasserdam unaniem een motie aan waarin college en raad worden opgeroepen te komen tot een gemeentelijk LHBTI-beleid.

Vertegenwoordigers van alle fracties benadrukken dat de aanpak begint met bewustwording en het gesprek over het bieden van een leefomgeving waarin Alblasserdammers binnen de grenzen van de wet zichzelf kunnen zijn en veilig samenleven.

Verklaring Veilig samen-leven in Alblasserdam

De kern van de verklaring luidt als volgt:

In Alblasserdam koesteren we artikel 1 van de Grondwet, zoals we alle grondrechten koesteren. Geweld en intimidatie verafschuwen wij. Toch zijn er in Alblasserdam mensen die worden gekwetst, gediscrimineerd en bedreigd.
We weten dat LHBTI-ers: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders en Interseksuelen dit in Alblasserdam meemaken in alle variaties. Van plagen tot doodsbedreigingen en alles wat daar tussen zit. Ook andere Alblasserdammers - individueel of horend bij een groep, geloofs- of levensovertuiging - hebben soortgelijke ervaringen. Wij willen aan de slag om dat aan te pakken en te verminderen. Praktische oplossingen lijken daarin niet afdoende.
Wij nodigen alle Alblasserdammers uit om met elkaar in eigen huis, in eigen kring, kerk of moskee, vereniging en organisatie het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. De opbrengst daarvan brengen we in 2020 samen in een breed maatschappelijk gesprek.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep van raadsleden en bestuurders bestaat uit: Jaap Paans (burgemeester), Dorien Zandvliet (wethouder Welzijn), Jaco Brand (raadslid SGP), Wim van Krimpen (raadslid PvdA), Margreet De Deugd Bos (raadslid CDA), Stavros Barzas (raadslid VVD), Jako Sterrenburg (raadslid ChristenUnie), Marko Stout (raadslid D66), Ingrid de Gruijter (raadsgriffier). De volledige verklaring staat op de website van de gemeente en is te lezen via de link www.alblasserdam.nl/veiligsamenleven. We wil aansluiten bij de verklaring en deze mee wil ondertekenen, kan een mail sturen naar bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl o.v.v. 'Dialoog Veilig samen-leven in Alblasserdam'.

Meer berichten