Alblasserdam gedekt met AED's

Alblasserdam - Met het ophangen van de laatste kasten in november is Alblasserdam dekkend voorzien van AED's die 24 uur per dag bereikbaar zijn.

Maandag 28 oktober heeft wethouder Peter Verheij een actieve burger in het zonnetje gezet voor zijn grote betrokkenheid en inzet om dit voor elkaar te krijgen.

Burgerinitiatief

De Hartstichting stimuleert sinds maart 2018 buurtacties om voor meer AED's in woonwijken te zorgen die dag en nacht beschikbaar zijn. Ook in Alblasserdam ontstonden meerdere burgerinitiatieven waaraan de gemeente deels ook financieel heeft bijgedragen.

In de Ganzerik in Alblasserdam nam Paul Kooper het initiatief om met zijn buren een AED in de straat op te kunnen hangen. Vervolgens heeft Kooper zich ook ingezet om bewoners en instellingen bereid te maken hun AED's die binnen hingen buiten te hangen. De gemeente en het Ondernemersfonds stelden in dat geval een buitenkast ter beschikking waardoor de AED veilig gebruikt kan worden bij een ongeval.

Volledig dekkend

Met meer AED's in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot. De actie maakt het voor buurtbewoners mogelijk om gezamenlijk geld in te zamelen voor een AED en zo hun buurt 'hartveiliger' te maken. Meer AED's dragen bij om van Nederland een 6-minutenzone te maken, zodat mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis in heel Nederland binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd.

In november wordt deze 6-minutenzone in Alblasserdam bereikt. De kastjes met AED's zitten op slot om diefstal te voorkomen, maar kunnen met een pincode geopend worden die alarmcentrale 112 verstrekt.

De locaties van alle AED's staan op www.hartslagnu.nl.

De samenwerking tussen bewoner Paul Kooper, gemeente, Ondernemersfonds en meewerkende burgers en instellingen is uitgegroeid tot een groot succes waar het hele dorp baat bij heeft.

Meer berichten