Jan Baan kreeg zijn Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jaap Paans.
Jan Baan kreeg zijn Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jaap Paans. (Foto: pr)

Jan Baan Koninklijk onderscheiden

Alblasserdam - Jan Baan heeft vrijdag 29 november door burgemeester Jaap Paans een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Deze heugelijke gebeurtenis vond plaats in het clubgebouw van de Alblasserdamse IJsclub. Baan werd tijdens de 134ste algemene ledenvergadering van de ijsclub benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Baan (71) zet zich al tientallen jaren vrijwillig in voor drie organisaties in het dorp. Sinds 1967 is hij lid van de afdeling Alblasserdam van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. In die hoedanigheid verleent hij hulp bij vele evenementen zoals de Avondvierdaagse, het Havenfestival en de intocht van Sint Nicolaas.

Sinds 1980 is hij lid van de Watersportvereniging 'd'Alblasserwaerdt. Net als de andere leden van de vereniging helpt hij trouw met het onderhouden van de steigers en het havenkantoor met bijgebouwen. Bovendien heeft hij de zorg voor de verlichting en de vlaggen, ook bij evenementen zoals het Havenfestival en Koningsdag. Van zijn kennis van EHBO wordt bij de watersportvereniging dankbaar
gebruik gemaakt.

De Alblasserdamse IJsclub A.Y.C kan ook al jaren op de inzet van Jan Baan rekenen, sinds 1995 als bestuurslid en sinds 2003 als voorzitter. Hij is altijd inzetbaar en besteedt gemiddeld minstens 7 uur per week aan deze taak. Veel tijd en energie stak hij in de totstandkoming van het clubgebouw van A.Y.C dat in 1997 werd geopend.

Jan Baan is sinds zijn jonge jeugd een energiek vrijwilliger, zowel op het water als aan en op het ijs. Zijn langdurige betrokkenheid bij diepgewortelde Alblasserdamse verenigingen én activiteiten toont zijn verbondenheid met de samenleving. Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om de heer Baan te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer berichten