Nieuwpoort en Nieuwpoort (B) vernieuwen verbroederingsband

Nieuwpoort - Nieuwpoort en Nieuwpoort (België) vernieuwen op donderdag 12 december hun verbroederingsband om 14.00 uur in het Stadhuis Nieuwpoort. De burgemeesters van beide steden ondertekenen daar de verbroederingsakte.

De stad Nieuwpoort aan de Lek, en daarmee gemeente Molenlanden, heeft sinds 1985 een jumelage (officiële stedenband) met Nieuwpoort aan de IJzer in België. De aanleiding hiervoor was de viering van 700 jaar stadsrechten van Nieuwpoort aan de Lek in 1983. Als onderdeel van het feestprogramma werd een toertocht van Nieuwpoort aan de IJzer naar Nieuwpoort aan de Lek georganiseerd. Het contact tussen beide steden leidde in 1985 tot het sluiten van een verbroederingsband.

Door deze nauwe band wisselen de steden onderling kennis en ervaring uit. Beide steden hebben een jumelage die het contact warm houdt. Uitwisseling kan plaatsvinden op cultureel, toeristisch, sportief, educatief en economisch vlak. Met het vernieuwen van de verbroederingsband spreken beide steden het voornemen uit om het contact te behouden en te versterken.

Vernieuwing van de band is ook nodig vanwege het ontstaan van de nieuwe gemeente Molenlanden. Het stadsbestuur van de stad Nieuwpoort in België en de jumelageleden zijn daarom uitgenodigd om de band opnieuw officieel te bekrachtigen en te vieren. Zij worden op woensdag 11 december tijdens de traditionele Kaarsjesavond in het Molenlandse Nieuwpoort ontvangen. De officiële ondertekening van de verbroederingsakte vindt plaats op 12 december om 14.00 uur in het Stadhuis.

Meer berichten