Bouw Nuova Venezia hervat

Nieuw-Lekkerland - De bouw van de nieuwe woonwijk 'Nuova Venezia' in Nieuw-Lekkerland kan weer worden hervat. De bouwwerkzaamheden werden juni 2019 stilgelegd, omdat er een rugstreeppad op de bouwplaats werd aangetroffen. Voor deze stillegging was een ontheffing nodig.

Gemeente Molenlanden en bouwer Batenburg uit Bergschenhoek hebben zich de afgelopen tijd maximaal ingespannen om deze ontheffing te verkrijgen. Erik Batenburg: "Het gemeentebestuur heeft veel gesprekken gevoerd met betrokkenen die hebben bijgedragen aan het uiteindelijk verstrekken van de ontheffing. Johan Quik, wethouder Molenlanden: "We zijn blij voor de kopers dat de bouw weer verder kan en tegelijkertijd de natuur wordt beschermd."

De afgelopen dagen is er door de infra-aannemer en de bouwkundig aannemer al hard gewerkt aan een herstart en zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats uitgevoerd. Zij nemen maatregelen die in de ontheffing van de omgevingsdienst zijn voorgeschreven. Zo worden op vier plekken op het terrein amfibieschermen geplaatst met vangemmers om de mogelijke leefomgeving van de rugstreeppad te beschermen. Deze schermen blijven gedurende de werkzaamheden staan. Afgevangen padden worden uitgezet in een paddenpoel.

De komende week verwachten beide partijen weer aan het werk te gaan op de bouwplaats. Er wordt gekeken hoe de opgelopen vertraging kan worden ingelopen.

Meer berichten