Bijdrage voor 31 initiatieven 75 jaar vrijheid Molenlanden

Molenlanden - Het comité 75 jaar vrijheid Molenlanden heeft het college van Molenlanden voorgesteld aan 31 initiatieven een stimuleringsbijdrage toe te kennen. Deze bijdrage is een steun in de rug voor extra activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid Molenlanden in 2020. In totaal steunt de gemeente de initiatieven met 40.000 euro.

In 2020 herdenkt Nederland het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden. 75 jaar vrijheid is een moment waarbij heel Nederland en ook in de gemeente Molenlanden uitvoerig zal worden stil gestaan. Het is in Molenlanden een traditie om aandacht te schenken aan herdenkingen en vieringen, waarbij de inzet van vrijwilligers ondersteund wordt door de gemeente. In het kader van 75 jaar vrijheid zijn er extra initiatieven waar de gemeente bij wil faciliteren.

Comité van inwoners

Om recht te doen aan 75 jaar vrijheid en de initiatieven in een bredere context vorm te geven is door de gemeente een comité opgericht. Het comité bestaat uit zes inwoners van Molenlanden, te weten: William Bakker, Jan Boele, Kees Boender, Ed van Boheemen, Angela de Jong, Hans van Lent en Colinda van Rees. Het comité heeft onder andere als taak de initiatiefnemers samen te brengen. Zo worden ideeën verrijkt en uitgewisseld. En zij brengen alle initiatieven samen in een programma waarin uiteraard alle ruimte is voor de eigenheid van onze dorpen en stad. Voorzitter Kees Boender namens het comité 75 jaar vrijheid Molenlanden: "Als comité zijn we enorm verrast door de grote hoeveelheid inzendingen en de creativiteit die daaruit blijkt. Wat een energie is er toch in onze dorpen en stad om tijdens dit bijzondere herdenkingsjaar te herdenken en te vieren. Echt geweldig!"

Veel extra activiteiten

Na diverse oproepen in de krant en bijeenkomsten met 4/(5) mei comités, historische en oranjeverenigingen waren er vorige week 33 aanvragen ingediend. Afgelopen week beoordeelde het comité de ingezonden initiatieven. Zo moest de activiteit zich inhoudelijk richten op het thema 75 jaar vrijheid en aansluiting hebben met dodenherdenking, herdenken en/of vieren van de bevrijding of het landelijk thema 'lokale geschiedenis en persoonlijke verhalen'. De aanvragen waarvan het comité adviseert een stimuleringsbijdrage toe te kennen voldoen aan de vooraf opgestelde criteria. Het gaat hierbij om cofinanciering waarbij per activiteit maximaal 50% van de begroting wordt bijgedragen.

De activiteiten

Dit jaar vinden, naast de gebruikelijke vieringen en herdenkingen, ook tal van andere activiteiten plaats. Dit alles in het kader van 75 jaar vrijheid. Het is een groot scala aan activiteiten, met onder andere een rijtoer, een puzzeltocht, de uitgifte van een boek, een filmproject, een vrijheidsfestival, een bevrijdingstocht en een oorlogsmonumentenroute door Molenlanden. Burgemeester Segers: "Uit alle activiteiten blijkt een enorme betrokkenheid om 75 jaar vrijheid te herdenken en te vieren. Mooi dat het er in Molenlanden uitgebreid bij wordt stilgestaan en we ons verantwoordelijk voelen om de verhalen met elkaar te blijven delen."

Ook rijdt de Vrijheid-express van de provincie een aantal dagdelen door Molenlanden. De Vrijheid-express is een bus die vanaf begin april in de provincie rondrijdt, waarbij mensen die de oorlog hebben meegemaakt een verhaal kunnen vertellen. Kortom: ook in Molenlanden is 75 jaar vrijheid een belangrijk thema, waaraan veel aandacht wordt gegeven.

Meer berichten