Lezing en jaarvergadering

Het bestuur van de Historische Vereniging Binnenwaard houdt op donderdag 19 maart de jaarlijkse algemene ledenvergadering en een lezing die ook voor niet-leden toegankelijk is. Deze worden gehouden op donderdag 19 maart om 19.30 uur in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 in Bleskensgraaf.

Als eerste is er de lezing, gehouden door Luuk Oevermans van Staatsbosbeheer over De Donkse Laagten. Het reservaat de Donkse Laagten is 185 hectaren groot en omvat de polders Langenbroek en Kortenbroek. Ook maken enkele kleinere schraallandpercelen zoals de blauwgraslanden bij de Zijdebrug deel uit van het reservaat. Het gebied is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer en tot stand gekomen in het kader van de ruilverkaveling Alblasserwaard. Het beheer is gericht op weidevogels, wintergasten en schraallandvegetaties. Het gebied geniet Europese (Natura 2000) en nationale (NNN) bescherming.

De toegang tot de lezing is voor leden gratis. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen 2 euro entree.

Daarna is er pauze, waarna de rest jaarvergadering plaatsvindt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden