Alle kinderopvanglocaties in Molenlanden gaan meedoen aan BoekStart. (Foto: Maartje Brockbernd)
Alle kinderopvanglocaties in Molenlanden gaan meedoen aan BoekStart. (Foto: Maartje Brockbernd) (Foto: Maartje Brockbernd)

Boekenprogramma bibliotheek voor kinderopvang

Molenlanden - Alle kinderopvanglocaties in de gemeente Molenlanden kunnen de komende drie jaar gratis deelnemen aan ‘BoekStart in de Kinderopvang’ van de Bibliotheek AanZet. Dit is een programma om kinderen van 0-4 jaar intensief te laten kennismaken met boeken en (voor)lezen.

Onderzoek wijst uit dat als kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, ze een voorsprong voor het leven krijgen. Alle kinderopvanglocaties hebben al aangegeven met het BoekStart-programma te willen starten.

De gemeente Molenlanden biedt alle 29 kinderopvanglocaties in de gemeente de mogelijkheid om met BoekStart aan de slag te gaan. Op iedere peuterspeelzaal- en kinderopvanglocatie wordt een medewerker opgeleid tot voorleescoördinator. Deze coördinator krijgt de taak om, met ondersteuning van de Bibliotheek AanZet, te zorgen voor een goed voorleesklimaat op de locatie. Dit houdt onder andere in dat: de boekenkast gevuld is met een actuele en gevarieerde collectie, er leesactiviteiten worden georganiseerd, ouders en collega’s goed worden voorgelicht en betrokken.

Wethouder Lizanne Lanser: “Ik vind het een groot goed dat we BoekStart aan onze allerjongste inwoners kunnen aanbieden. Voorlezen en lezen is zo belangrijk. En dat alle kinderopvanglocaties eensgezind en enthousiast willen deelnemen zegt eigenlijk al genoeg.”

Al in april van start

De Bibliotheek AanZet begint in april met het uitrollen van het programma. Dan starten de eerste trainingen voor de medewerkers. Ook de locaties voor Buitenschoolse opvang (BSO) kunnen deelnemen aan het leesbevorderingsprogramma. Deze medewerkers kunnen een opleiding tot leescoördinator volgen. Op deze manier wordt gestimuleerd dat kinderen met plezier (gaan) lezen en daardoor betere (lees)resultaten behalen in het basisonderwijs.

Het BoekStart programma loopt drie jaar. Gedurende deze drie jaar worden de (voor)leescoördinatoren ondersteund door de Bibliotheek AanZet.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden