Foto: politie alblasserdam

Column wijkagent: buurtpreventie Souburgh

  Column

Een nieuwe column van de politie Alblasserdam in De Vonk. Wijkagent Arjan de Haan vertelt meer over het nieuwe initiatief 'buurtpreventie Souburgh'. Op 9 maart is er een informatieavond in Landvast.

"Sinds 2016 zijn circa 700 buurtpreventieteams actief in bijna de helft van de gemeenten in Nederland, dit zijn ongeveer 10.000 deelnemers! Nooit eerder was dit aantal zo groot. Enthousiaste wijkbewoners nemen, veelal na een toename van het aantal woninginbraken of klachten van overlast, het initiatief om buurtpreventie op te starten en zoeken hierbij contact met de gemeente en/of de politie. (bron cijfers: VeiligheidsAlliantie Rotterdam). Kerntaken van buurtpreventie zijn het signaleren van verdachte of onveilige situaties en overlast. Daarnaast informeren en lichten zij bewoners voor over veiligheid. De focus van buurtpreventie ligt op de thema's woninginbraak, (jeugd)overlast, verloedering en vandalisme. Het credo van buurtpreventie is dan ook: schoon, heel en veilig! Deelnemers ervaren een gevoel van daadkracht omdat ze zelf, in samenwerking met gemeente en politie, concreet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt.

In Alblasserdam is in de wijk Kinderdijk één team buurtpreventie actief. Als wijkagent van de woonwijk Souburgh kwam ik onlangs in contact met uiterst enthousiaste initiatiefnemers om buurtpreventie te starten in 'mijn' wijk. In mijn beleving is er in mijn vak niets mooiers dan in gemeenschap zorg dragen voor leefbaarheid en veiligheid; Gemeenschappelijke veiligheidszorg. Niet alleen voor bewoners maar met en door bewoners!

Bent u of kent u een initiatiefnemer van buurtpreventie of andere zogenoemde 'burgerinitiatieven'? Schroom dan niet om contact op te nemen met uw wijkagent die u van tips kan voorzien om uw ideeën vorm te geven. Ik spreek geregeld bewoners die zeker willen maar niet precies weten hoe. Ik zou u, juist u, willen uitdagen de stap gewoon te zetten!

Het initiatief vanuit Souburgh krijgt serieuze vormen. Er staat inmiddels een dozijn vrijwilligers klaar om aan de slag te gaan. Op 9 maart zijn alle bewoners van woonwijk Souburgh vanaf 19.30 uur uitgenodigd in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam om meer te horen over dit initiatief. Ik hoop veel wijkbewoners te ontmoeten en te inspireren met als doel dat er aan het einde van deze bijeenkomst een robuust buurtpreventieteam Souburgh staat!

Een mooie dag gewenst."

Arjan de Haan

Meer berichten