Column wijkagent Jan-Peter de Vreede: afscheid

  Column

Een nieuwe column van wijkagent Jan-Peter de Vreede.

Deze column staat in het teken van mijn afscheid. Op 31 december 2016 sluit ik het hoofdstuk "wijkagent Alblasserdam" definitief af. In oktober 2011 begon ik enthousiast aan mijn klus in Alblasserdam. Nu, vijf jaar later, kijk ik met veel voldoening terug op wat ik samen met mijn collega's heb gepresteerd. Al mijmerend laat ik in rap tempo gebeurtenissen passeren. Te veel om hier allemaal te beschrijven. En vooral ook heel divers. Een groot deel van het Nederlands Strafrecht heb ik in Alblasserdam zien passeren. Soms had ik te maken met melders, benadeelden, getuigen met verdachten of betrokkenen. Al die mensen hadden hun eigen emotie en veelal ook hun eigen werkelijkheid. Bizarre meldingen, uiteenlopend van vreugde tot verdriet en alles wat daar maar tussen past. Ik heb moeten vechten, mogen troosten, bemiddeld en soms ook gezwegen. Niet één situatie was hetzelfde. Waar de ene casus vraagt om stevig optreden, draagt een moment later een compleet andere aanpak juist bij aan een oplossing. En geloof me mensen, de oplossing ligt in verreweg de meeste gevallen binnen uw eigen bereik.
Artikel 3 van de politiewet zegt: De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
Aan bovenstaand artikel heb ik ruim 14 jaar uitvoering mogen geven. Een ingewikkelde klus. Hulp verlenen aan hen die dat behoeven, zelfs tegen de publieke opinie in. Handhaving van de rechtsorde, terwijl mensen de rechtsorde naar eigen goeddunken denken te kunnen omvormen of op rekken. Ondergeschikt aan het bevoegd gezag maar wel degelijk met een eigen verantwoordelijkheid. Het heeft me gevormd als mens. De rugtas aan herinneringen zit boordevol. Ik dank alle Alblasserdammers, professionals, bestuurders, ondernemers en collega's voor de mooie tijd die ik heb gekend in Alblasserdam. Ik wens een ieder een veilige en leefbare toekomst. U heeft geluk dat u enthousiaste, en betrokken wijkagenten hebt. Die iedere dag met toewijding een bijdrage leveren aan uw veiligheid en leefbaarheid. Ik laat u met een gerust hart bij hen achter.
Tot uw dienst,
Jan-Peter de Vreede / Wijkagent Alblasserdam

Meer berichten